Európska komisia pochválila Košice za projekt EHMK 2013

11.03.2015
Bratislava: Európska komisia vo svojom pravidelnom, každoročnom hodnotení projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pochválila Košice za úspešné zvládnutie projektu EHMK – Košice 2013. Dôležitým predpokladom úspechu projektu bola podľa komisie jeho podpora zo všetkých úrovní štátnej správy (celoštátnej, regionálnej a miestnej) na Slovensku.

V hodnotiacom dokumente vydanom začiatkom marca komisia vyzdvihuje inovačný program Košíc v rámci celého roka, najmä pokiaľ ide o jeho záber a obsah a silné zastúpenie experimentálnych umeleckých foriem a kreativity.

Program v Košiciach podľa záverov v správe zlepšil kultúrnu infraštruktúru v meste, prepojil a posilnil kapacity kultúrneho a tvorivého prostredia a tým výrazným spôsobom zlepšil prístup Košičanov a tiež návštevníkov mesta ku kultúre. A to aj vďaka tomu, že mesto kládlo v programe dôraz na veľké, nové kultúrne podujatia (napríklad vo verejných priestoroch) a infraštruktúru na podporu širšieho využívania mesta miestnymi obyvateľmi. Vďaka projektom podporovaným najmä prostredníctvom programu SPOTs (ktorého súčasťou bolo pretvorenie niekoľkých nevyužívaných výmenníkov tepla na kultúrne body) sa podarilo decentralizovať a rozšíriť prístup ku kultúre aj mimo centra mesta a pritom podporiť rozvoj komunity, občiansku angažovanosť a interakciu s menšinami i marginalizovanými skupinami.

Európska komisia v hodnotiacej správe ocenila Košice nielen v súvislosti s rozvojom kultúry a kreatívnej ekonomiky v meste, ale aj s rozvojom cestovného ruchu. Počet prenocovaní v Košiciach v roku 2013 stúpol v porovnaní s rokom 2012 o 10%.

Európska komisia pochválila Košice aj za snahu o udržateľnosť projektov. Dôkazom trvalého zlepšenia kultúrneho života v meste je podľa správy množstvo pokračujúcich projektov a harmonogram opakovaných podujatí a festivalov aj po roku 2013.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky