Vo Zvolene sa krstila kniha PUSTÝ HRAD VO ZVOLENE, DOLNÝ HRAD 2009- 2014

10.03.2015
PhDr. Marta Hanuliaková vdova po zakladateľovi moderného výskumu na Pustom hrade, PhDr. Ján Beljak,PhD. vedúci výskumu na Pustom hrade a  Ing. Lenka Balkovičova primátorka mesta ZvolenBratislava: Krst knihy PUSTÝ HRAD VO ZVOLENE, DOLNÝ HRAD 2009- 2014 sa uskutočnil v utorok 10.3. 2015 v Rytierskej sále na Zvolenskom zámku. Kniha vznikla s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Kniha na svojich 372 stranách informuje o výsledkoch pamiatkovej obnovy a archeologického výskumu na Pustom hrade. Ministerstvo kultúry podporilo výskum a obnovu národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad niekoľko krát prostredníctvom grantového programu Obnovme si svoj dom a to v rokoch: 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. Na vzniku knižnej publikácie sa podieľal autorský kolektív z troch krajín – Slovenska, Poľska a Maďarska.

Národná kultúrna pamiatka Pustý hrad patrí medzi najvýznamnejšie hrady na území Slovenskej republiky. V 13. storočí bol najčastejšie navštevovaným hradom kráľmi Uhorska na území dnešného Slovenska.  Rozlohou 4,7 ha patrí medzi najrozsiahlejšie hradné areály na Slovensku a veža na Dolnom hrade je s rozmermi 20 x20 m jednou z najrozsiahlejších rezidencií v strednej Európe. Nachádza sa tu aj naša najväčšia hradná cisterna. Pustý hrad púta pozornosť nielen u návštevníkov, ale pre jeho históriu ho oceňuje aj odborná verejnosť.

 

referát styku s médiami MK SR

 

Autor fotografie: Pavel Albert

 << späť
Linky