Minister kultúry vymenoval členov rady Fondu na podporu umenia

30.03.2015
Bratislava: Minister kultúry Marek Maďarič vymenoval dnes deviatich členov rady Fondu na podporu umenia. Piatich členov navrhla ministrovi na vymenovanie odborná obec, menovanie zvyšných štyroch bolo v jeho kompetencii. Rada Fondu ako najvyšší orgán tejto novovytvorenej verejnoprávnej inštitúcie napríklad volí a odvoláva riaditeľa, schvaľuje spôsob hodnotenia žiadostí o podporu a zásady a kritériá poskytovania finančných prostriedkov. Na prvom zasadnutí rady si jej členovia spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu rady.

Členmi rady Fondu na podporu umenia sa stali: Pavol Weiss (spisovateľ, dramatik, galerista a podporovateľ umenia), Vladimír Kyseľ (folklorista, dramaturg a dokumentátor), Peter Michalovič (filozof, estetik, pedagóg a kurátor), Anna Miklovičová (prezidentka Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov), Irina Čierniková (profesorka v odbore tanečné umenie), Zora  Rusinová (teoretička, kurátorka a kritička), Zora Jaurová (divadelná  dramaturgička, producentka, kritička a prekladateľka), Alexander Halvoník (literárny publicista, prozaik, kritik a interpret)a Zuzana Komárová (generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR).

Fond na podporu umenia je nová verejnoprávna inštitúcia, ktorej vznik ministerstvo kultúry iniciovalo s cieľom podpory širokej škály kultúrnych aktivít, a to ešte väčším objemom finančných prostriedkov, ako doteraz. Fond nahrádza významnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, pričom na efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu pôjdu dotácie nielen z rozpočtu MK SR, ale aj z osobitného príspevku z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier. Ide o prelomový krok vo financovaní kultúry, keďže o takomto type podpory budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce.

Prvé výzvy na podporu kultúrnych aktivít vypíše Fond na podporu umenia do konca tohto roka.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky