Minister kultúry vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu

31.03.2015
Bratislava: Minister kultúry Marek Maďarič v pondelok 30.3.2015 z dôvodu uplynutia funkčného obdobia vymenoval na návrh odbornej obce šiestich členov rady Audiovizuálneho fondu.

Opätovne boli do funkcie člena rady vymenovaní:

Miloslav Luther  za oblasť tvorby slovenských audiovizuálnych diel, Róbert Ťavoda za  oblasť poskytovania retransmisie a Marta Gajdošíková za oblasť televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom.

Jelenu Paštékovú, ktorá bol členkou rady za oblasť tvorby slovenských audiovizuálnych diel nahradí vo funkcii Stanislav Párnický, Petronelu Kolevskú, ktorá bola členkou rady za oblasť nezávislých producentov v audiovízii  nahradí vo funkcii Ivo BrachtlTomáša Kamenca, ktorý pôsobil v rade za oblasť televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie nahradí vo funkcii Jozef Heriban.

Okrem novovymenovaných členov rady vo funkcii zostávajú aj Ľuba Féglová (oblasť distribúcie audiovizuálnych diel) a Ľubomír Čechovič (oblasť nezávislých producentov v audiovízii), ktorým funkčné obdobie uplynie v roku 2017 a Anton Škreko (generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR), ktorého funkčné obdobie skončí v roku 2018.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky