Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu umenia

24.04.2015
Rada Fondu na podporu umenia vyzýva na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu umenia.

 

Prihlášku podpísanú kandidátom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31  Bratislava - Staré Mesto do 19. júna 2015 do 15:00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ.“

Rozhodujúcim je čas doručenia prihlášky. Vypočutie kandidátov sa uskutoční 25. júna 2015.

 

Viac informácií nájdete v dokumentoch:

Výzva - riaditeľ/riaditeľka Fondu na podporu umenia (pdf, 116 kB)

Čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia (pdf, 123 kB)

Projekt rozvoja Fondu na podporu umenia (pdf, 129 kB)

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky