Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry na roky 2015 – 2020 medzi Slovenskou republikou a Vietnamom

15.05.2015 referát styku s médiami MK SR
Minister kultúry, športu a cestovného ruchu Vietnamskej socialistickej republiky Hoàng Tuấn Anh a minister kultúry SR Marek Maďarič podpísali Dohodu o spolupráci v oblasti kultúry na roky 2015-2020Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a minister kultúry, športu a cestovného ruchu Vietnamskej socialistickej republiky Hoàng Tuấn Anh vo štvrtok 14. mája 2015 na pôde Ministerstva kultúry SR podpísali Dohodu o spolupráci v oblasti kultúry na roky 2015 – 2020.

V rámci samostatnosti Slovenskej republiky ide o prvú takúto dohodu. Obe strany majú v úmysle počas doby trvania dohody usporiadať napríklad podujatie Dni kultúry Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku a Dni kultúry Slovenskej republiky vo Vietname. 

Okrem toho navrhujú zorganizovať aj festivalový týždeň slovenského filmu vo Vietname a týždeň vietnamského filmu v Slovenskej republike. Zároveň sa obe strany zaväzujú podporovať účasť vietnamských zástupcov na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava a na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film Fest a účasť slovenských tvorcov na Festivale európskeho dokumentárneho filmu v Hanoji a na Hanojskom medzinárodnom festivale (bienále).

Minister kultúry, športu a cestovného ruchu Vietnamskej socialistickej republiky Hoàng Tuấn Anh a minister kultúry SR Marek Maďarič podpisujú Dohodu o spolupráci v oblasti kultúry na roky 2015-2020

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky