Národný deň Slovenskej republiky v rámci svetovej výstavy EXPO Miláno aj za účasti ministra kultúry M. Maďariča

23.06.2015
Zajtrajší deň bude v rámci svetovej výstavy EXPO Miláno 2015 patriť Slovensku. Celodenného programu Národného dňa Slovenskej republiky v Miláne sa spolu s prezidentom SR zúčastní aj minister kultúry Marek Maďarič. Ministerstvo kultúry projekt Národný deň Slovenska – EXPO Miláno 2015 podporilo prostredníctvom svojho dotačného programu sumou 75.000 eur.

Počas Národného dňa Slovenska budú pred slovenským pavilónom vystupovať členovia umeleckého súboru Čarovné ostrohy a slovenskí remeselníci v tradičných odevoch predstavia formou workshopov čipkárstvo, drotárstvo, drevorezbu, zdobenie kraslíc a perníkov.

Hlavným podujatím národného dňa bude večerné predstavenie Symfonického orchestra Viva Musica, Umeleckého súboru Lúčnica a Bratislavského chlapčenského speváckeho zboru v auditóriu výstaviska. Počas večerného programu pod názvom Folklor Symphony vystúpi na scéne až 164 umelcov a diváci si budú môcť vychutnať diela Eugena Suchoňa, Svetozára Stračinu  či hudbu z filmov Jánošík, Pacho, hybský zbojník alebo Plavčík a Vratko.

Okrem podpory v rámci dotačného systému podporilo ministerstvo kultúry v súlade s uznesením vlády SR prezentáciu Slovenska na svetovej výstave EXPO od roku 2013 celkovo sumou  594 321 eur.

Prahliadka pavilónov na svetovej výstave EXPO 2015

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky