Minister kultúry bol na obhliadke priestorov vznikajúceho Múzea holokaustu v Seredi

26.06.2015
Návšteva v priestoroch vznikajúceho Múzea židovskej kultúry v SerediMinister kultúry Marek Maďarič sa dnes zúčastnil na prehliadke pripravovanej stálej expozície vznikajúceho Múzea holokaustu v Seredi. Ide o objekty bývalého židovského pracovného a koncentračného tábora, ktoré sa nachádzajú v areáli kasární v Seredi. Tie boli v roku 2009 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Obsahové riešenie expozície Múzea holokaustu v Seredi má byť zamerané na priblíženie autentickej atmosféry, ktorá v objektoch pracovného tábora panovala v dobe, keď slúžil ako pracovný tábor a neskôr ako koncentračný tábor. Expozícia múzea má mať dve nosné témy:

Téma č.1:uctenie pamiatky ľudí zavraždených v koncentračných táboroch a väzniciach a nábožensky či rasovo prenasledovaných a týraných ľudí

Téma č.2:vyzdvihnutie hodnoty historického faktu viažuceho sa k riešeniu židovskej otázky na Slovensku počas II. svetovej vojny spočívajúcom v zriadení pracovného tábora pre židov ako jednej z možností zamedzenia resp. oddialenia deportácia židovského obyvateľstva

Odborní pracovníci SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave, ktorého súčasťou je budované Múzeum holokaustu v Seredi, už dlhodobo realizujú výskum pre potreby novej stálej expozície holokaustu v Seredi, ktorej súčasťou bude aj prezentácia dokumentov, krátkych filmov, fotografií a artefaktov z obdobia druhej svetovej vojny. Vo finálnej podobe bude múzeum holokaustu slúžiť aj na vzdelávacie účely prostredníctvom vybudovaného vzdelávacieho centra určeného najmä pre študentov, pedagógov, ale i pre širokú verejnosť.

Múzeum holokaustu bude mať päť objektov. V prvom bude expozícia zachytávajúca tragédiu slovenských Židov. V druhej budove bude expozícia tzv. Prvej Serede (od septembra 1941 do augusta 1944), v treťom objekte bude tzv. Druhá Sereď (od septembra 1944 do marca 1945). Vo štvrtej bude Pamätník všetkým obetiam holokaustu z územia Slovenska a taktiež priestor pre Spravodlivých medzi národmi, teda pre tých, ktorí Židov zachraňovali. Pomenovania Prvá Sereď a Druhá Sereď sú prevzaté od preživších, ktorí táborom prešli. Týmto spôsobom rozdeľujú tábor na obdobie spred vypuknutia Slovenského národného povstania a po ňom.

Termín slávnostného sprístupnenia Múzea holokaustu v Seredi je 26. január 2016. Termín bol stanovený aj s ohľadom na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý si pripomíname dňa 27. januára, kedy bol v roku 1945 oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau.   

Fotografie z návšetvy priestorov vznikajúceho Múzea holokaustu v Seredi

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky