Minister kultúry k dôvodom zmeny na čele Divadla Nová scéna

15.07.2015
Je pravdou, že odstúpenie Juraja Ďurdiaka ku koncu júla z pozície generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna bolo vecou dohody medzi ním a ministrom kultúry Marekom Maďaričom. Dôvodom bol predovšetkým alarmujúci pokles návštevnosti Divadla Nová scéna a s tým spojený prepad príjmov za posledné tri roky až o 40 %.

Kým v roku 2012 boli tieto príjmy ešte vo výške 1 317 466 €,  v roku 2014 klesli na 780 833 €. Ministerstvo kultúry napriek tomu Divadlu Nová scéna pomáhalo prepady týchto príjmov minimalizovať v rokoch  2013 a 2014 extra transfermi vo výške 300 000 €.

Ministerstvo kultúry po odstúpení Juraja Ďurdiaka nechcelo paušálne negativizovať jeho štvorročné pôsobenie na čele Novej scény. Avšak po tom, čo sa Juraj Ďurdiak pre týždenník Plus 7 dní vyjadril bez náznaku sebareflexie v tom duchu, že „zo šéfovskej stoličky ho vyhnali“, že „ho sklamali ľudia, ale nie tí v divadle“ alebo že „keď ministerstvo nefinancuje svoju inštitúciu, tak to je veľký problém“, minister kultúry Marek Maďarič nevidí inú možnosť ako otvorene pomenovať pravé dôvody jeho odchodu.

To, že Juraj Ďurdiak oprávnene stratil dôveru ministra kultúry, potvrdila aj nedávno uzavretá finančná kontrola, ktorá zistila za roky 2013 a 2014 v Divadle Nová scéna viaceré závažné nedostatky, medzi nimi aj nehospodárne a neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov.

Ministra kultúry Mareka Maďariča mrzí, že namiesto dôstojného odchodu Juraja Ďurdiaka  je nevyhnutné nakoniec medializovať aj tú časť jeho práce, ktorá bola dôvodom nutnosti zmeny na čele Divadla Nová scéna.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky