Dom slovenských spisovateľov posúdi Pamiatkový úrad SR

04.08.2015
Ministerstvo kultúry podstúpilo dnes Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky podnet Spolku slovenských spisovateľov, ktorý obdržalo koncom júla, na vyhlásenie celého objektu na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave (známy ako „Dom spisovateľov“), za národnú kultúrnu pamiatku.

Ministerstvo kultúry nemá zo zákona kompetenciu otvárať správne konanie vo veci vyhlasovania objektov za národné kultúrne pamiatky. Táto kompetencia spadá plne do pôsobnosti odborného orgánu, ktorým je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Keďže súčasťou daného objektu sú aj vzácne architektonické články, tzv. gotické sedílie, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národné kultúrne pamiatky, ministerstvo považuje za vhodné, aby podnet na vyhlásenie celého objektu na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave vyhodnotil Pamiatkový úrad SR a aby k nemu zaujal stanovisko.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky