Nepostúpenie schválenej dotácie z MK SR by bolo poľutovaniahodné

11.08.2015
Situáciu s nepostúpením schválenej dotácie pre Divadlo Štúdio tanca považuje ministerstvo kultúry za poľutovaniahodnú. Ak sa dotačná komisia ministerstva kultúry rozhodla tento projekt podporiť, je zrejmé, že ho považuje za umelecky hodnotný. Ministerstvo preto nevidí dôvod spochybňovať takéto stanovisko komisie. Ide však o účelovú dotáciu, určenú na organizáciu 11. ročníka festivalu Dni tanca pre vás, preto ak ju župan Marian Kotleba nepostúpi Divadlu Štúdio tanca, bude musieť Banskobystrický samosprávny kraj ministerstvu kultúry tieto finančné prostriedky vrátiť.

Takýto postup, pri ktorom sa schválené finančné prostriedky  pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov vyplácajú cez ich zriaďovateľa, vychádza z usmernenia ministerstva financií ešte z čias druhej Dzurindovej vlády. Ministerstvo preto, tak ako v ďalších prípadoch, po schválení tejto dotácie riadne uzavrelo zmluvu s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Zmluva bola podpísaná aj zo strany vedenia banskobystrickej župy a je zaregistrovaná v Centrálnom registri zmlúv. V tejto chvíli ministerstvo kultúry nemôže urobiť nič iné, len schválené finančné prostriedky pre Divadlo Štúdio tanca na účet kraja aj poslať.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky