Slovenské technické múzeum v Košiciach predstavuje dejiny výpočtovej techniky na Slovensku

25.09.2015 referát styku s médiami MK SR
Vernisáž výstavy Extrapolácie 2015. Foto: Bartolomej Cisár/STM KEVo štvrtok 24. septembra otvorilo Slovenské technické múzeum v Košiciach výstavu Extrapolácie 2015, ktorá prináša zaujímavý a jedinečný pohľad na dejiny IT na Slovensku.

Cieľom výstavy Extrapolácie 2015 je predstaviť odbornej aj laickej verejnosti začiatky a vývoj informatiky na Slovensku od roku 1956 po súčasnosť. Najmä mladá generácia získa informácie o prvých informačných technológiách a ich zavádzaní do praxe. Návštevníci sa môžu dozvedieť napríklad o prvom slovenskom analógovom počítači, ktorý v roku 1958 skonštruoval Ivan Plander. Múzeum vystavuje aj prvý československý riadiaci počítač tretej generácie RPP-16, ktorý navrhol kolektív Ústavu technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied (ÚTK SAV) pod Planderovým vedením. "RPP-16 nemal žiadny analóg, nikde vo svete nič podobné s takou štruktúrou a organizáciou, ako je RPP, neexistovalo. My sme vychádzali z inej filozofie. Vedeli sme, aké vlastnosti majú počítače tých najlepších amerických firiem v oblasti riadiacich procesov, lebo to v prospektoch každý napíše - chváli sa, čo počítač dokáže, ale ako to robí, to už tam nenapísali. Čiže, my sme to museli celé vyvinúť, odhaliť a realizovať, a to na československej súčiastkovej základni," povedal Ivan Plander.

Okrem toho výstava ponúka množstvo informácií o histórii vedecko-technických výpočtov na Slovensku a približuje aj súčasný projekt Výpočtového strediska SAV - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie s predstavením najmodernejších superpočítačov inštalovaných v SAV a na univerzitách

Výstavu Extrapolácie 2015, ktorá potrvá do 25. októbra, budú sprevádzať aj motivačné prednášky univerzít, SAV a súkromných firiem v Košiciach.

 

Fotogaléria z vernisáže výstavy Extrapolácie 2015

 << späť
Linky