Novou generálnou riaditeľkou Univerzitnej knižnice v Bratislave je Silvia Stasselová

01.10.2015
Silvia Stasselová, nová generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave a Marek Maďarič, minister kultúry Minister kultúry Marek Maďarič dnes na základe výsledkov výberového konania menoval Silviu Stasselovú do funkcie generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Silvia Stasselová je absolventkou Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde od roku 1990 profesionálne pôsobila v Knižnici a informačnom centre Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V roku 1999 bola odbornou knihovníckou komunitou zvolená za predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, kde pôsobí dodnes.

V roku 2007 bola zvolená do medzinárodného výboru Sekcie pre manažment knihovníckych asociácií najväčšej knihovníckej organizácie Medzinárodnej federácie knihovníckych asociácií a knižníc (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions), kde 2 volebné obdobia zastávala volenú funkciu tajomníčky sekcie.  Zároveň od roku 2012 pôsobí ako členka Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru (v sekcii kultúrne dedičstvo).  Pravidelne sa zúčastňuje a prednáša na odborných podujatiach na Slovensku a v zahraničí, niektoré aktívne spoluorganizuje.  Od roku 2006 je koordinátorkou podujatí na podporu čítania detí a mládeže Noc s Andersenom na Slovensku.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky