Pútnici v Paríži

08.10.2015
V utorok 6. októbra 2015 sa na pôde UNESCO v Paríži uskutočnil slávnostný koncert venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Štátny komorný orchester Žilina a Slovenský filharmonický zbor uviedli melodramatické dielo Egona Kráka Pútnici. Koncert bol doplnený recitáciou básní Štúrovcov v podaní Dušana Jamricha a Štefana Bučka. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra kultúry SR a generálnej riaditeľky UNESCO.

Na koncerte sa zúčastnilo vyše 900 hostí z bohatej diplomatickej aj krajanskej komunity, ako aj vedúce osobnosti Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Prítomní sa vďaka dielu Pútnici oboznámili so slovenskou vzdelanosťou a kultúrou.

Významné slovenské výročie narodenia Ľudovíta Štúra tvorí súčasť zoznamu vzácnych svetových výročí UNESCO na listine výročí na roky 2015-2016.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky