Katarína Hubová odíde z postu riaditeľky Slovenského centra dizajnu

12.10.2015
Riaditeľka Slovenského centra dizajnu (SCD) Katarína Hubová požiadala listom ministra kultúry Mareka Maďariča ku dňu 31. 12. 2015 o uvoľnenie z funkcie. Svoje rozhodnutie, o ktorom podľa jej vlastných slov uvažovala posledný rok, odôvodnila najmä zámerom dať po 12 rokoch na pozícii riaditeľky možnosť viesť SCD mladším odborníkom. Keďže Katarína Hubová prejavila v žiadosti záujem aj po tomto dátume pokračovať v práci v organizácii a dotiahnuť tak svoje rozpracované odborné projekty, minister kultúry jej žiadosť akceptoval.

Kataríne Hubovej sa ako riaditeľke od októbra 2003 podarilo SCD personálne a finančne stabilizovať a naštartovať jeho dynamický rast. Slovenské centrum dizajnu sa za tie roky nielenže vyprofilovalo ako hlavná inštitúcia na získavanie, uchovávanie a šírenie informácií o dizajne na Slovensku, ale nadviazalo aj významné spolupráce s renomovanými partnerskými kultúrnymi inštitúciami v zahraničí, najmä v Rakúsku a v Nemecku. Minister kultúry Marek Maďarič vnímal Katarínu Hubovú ako kľúčovú osobu aj pri rozširovaní aktivít SCD o zbierkotvornú činnosť a zakladaní Slovenského múzea dizajnu v rokoch 2013 a 2014.

Minister kultúry aj riaditeľka SCD ocenili vzájomnú dlhoročnú spoluprácu v rokoch, kedy stáli spoločne na čele oboch inštitúcií. Zároveň vyjadrili želanie, aby nástupca súčasnej riaditeľky SCD nadviazal na jej činnosť a aby pri smerovaní organizácie do budúcnosti využil všetky možnosti, ktoré jej prináša rozvoj kreatívneho priemyslu a kultúrneho dedičstva.

Ministerstvo kultúry vyhlási na obsadenie pozície riaditeľa Slovenského centra dizajnu v krátkom čase výberové konanie.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky