Ministerstvo kultúry získalo špeciálne uznanie na kongrese ITAPA 2015

04.11.2015
MK SR získalo špeciálne uznanie v súťaži Cena ITAPA 2015 v kategórii nové služby. Foto: Andrej Kližan/archív ITAPAV utorok 3. 11. 2015 sa v Bratislave začal medzinárodný kongres ITAPA 2015 zameraný na informačné technológie a štátnu správu. Súčasťou programu bola aj prezentácia výsledkov projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Minister kultúry otvoril sekciu Digitalizácia kultúrneho dedičstva na kongrese ITAPA 2015

Osobitnú sekciu venovanú Digitalizácii kultúrneho dedičstva včera na kongrese ITAPA 2015 otvoril minister kultúry Marek Maďarič. Vo svojom príhovore zhodnotil digitalizačné projekty realizované pod ministerstvom kultúry ako úspešné a veľmi prospešné. Zdôraznil aj ich komplikovanú realizáciu, počnúc právnymi a administratívnymi procesmi cez logistiku až po aplikáciu najmodernejších technológií do odbornej činnosti fondových a pamäťových inštitúcií. Zároveň ocenil odbornú i manuálnu prácu jednotlivých pracovníkov v inštitúciách, ktoré sú nositeľmi jednotlivých národných projektov.

Minister kultúry počas kongresu ITAPA 2015

„Za tie 4 roky realizácie rezort kultúry a jeho inštitúcie nadobudli obrovské skúsenosti, veľké know-how. S porovnateľnými štátmi sme získali celosvetový náskok a rovnako sme v tejto oblasti žiadaní aj o poradenstvo,“ povedal Marek Maďarič počas príhovoru, pričom dodal, že udržateľnosť digitalizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku je nielen podmienkou, ale aj nevyhnutnosťou, ktorá je zahrnutá aj v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016.

Súčasťou programu kongresu bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže Cena ITAPA 2015 o najlepší projekt v oblasti digitalizácie verejnej správy. V kategórií Nové služby získalo Ministerstvo kultúry SR špeciálne uznanie za aktívny prístup, vytrvalé a technicky náročné úsilie pri digitalizácii národného kultúrneho dedičstva.

Cena ITAPA 2015 - špeciálne uznanie pre Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR realizuje 12 národných a 7 dopytovo-orientovaných projektov. Medzi prijímateľmi národných projektov sú Slovenská národná knižnica s projektom Digitálna knižnica a digitálny archív, Slovenská národná galéria s projektom Digitálna galéria, Múzeum Slovenského národného povstania s projektom Digitálne múzeum, Slovenský filmový ústav s projektom Digitálna audiovízia, Pamiatkový úrad s projektom Digitálny pamiatkový fond, Slovenský ľudový umelecký kolektív s projektom Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, Národné osvetové centrum s projektmi Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, Harmonizácia informačných systémov a Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra,  Univerzitná knižnica s projektmi Centrálny dátový archív, Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu a Štátna vedecká knižnica v Prešove s projektom Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky