Kultúrne dedičstvo Slovenska odteraz nájdete na portáli Slovakiana

26.11.2015
Náhľad portálu SlovakianaNárodné osvetové centrum dnes za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča slávnostne predstavilo nový portál kultúrneho dedičstva Slovenska www.slovakiana.sk, ktorý na jednom mieste sprístupňuje širokej verejnosti výsledky digitalizačných projektov rezortu kultúry. Portál Slovakiana vznikol ako súčasť národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a už dnes je na ňom dostupných viac ako milión digitalizovaných kultúrnych objektov.

Minister kultúry počas prezentácienového portálu kultúrneho dedičstva Slovenska Slovakiana

 

Výsledkom národného projektu CAIR, realizovaného Národným osvetovým centrom je unikátny centrálny systém rezortu kultúry, ktorý zabezpečuje evidenciu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Slovenska. V prepojení s Centrálnym dátovým archívom (CDA) vznikla platforma pre pamäťové a fondové inštitúcie Slovenska (PFI) na sprístupňovanie, evidovanie a dlhodobé archivovanie kultúrneho dedičstva Slovenska v digitálnej podobe.

Prezentácia 3D vizualizácie kultúrnych objektov

Slovakiana prináša unikátne elektronické služby a funkcionality pre verejnosť aj všetky pamäťové a fondové inštitúcie. Návštevníci si môžu zo sprístupnených objektov vytvárať vlastné zbierky podľa svojich kritérií, diskutovať o nich s verejnosťou aj odborníkmi, zdieľať obsah, podávať návrhy na aktualizáciu alebo doplnenie obsahu, sledovať a byť informovaný o témach, ktoré ich zaujímajú. Všetky objekty nesú aj informáciu o ich dostupnosti z pohľadu ochrany autorských práv. Vďaka týmto funkcionalitám by sa Slovakiana postupom času mala stať nástrojom využívaným v oblasti e-learningu, ale napríklad aj v oblasti kreatívneho priemyslu. Ukážkou takéhoto využitia sú napríklad virtuálne prehliadky, ktoré už teraz možno na portáli Slovakiana nájsť. Slovakiana sa zároveň stáva národným agregátorom pre celoeurópsky portál kultúrneho dedičstva Europeana. 

Po skončení prezentácie odpovedal minister aj na otázky novinárov

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky