Múzeum SNP v Banskej Bystrici ukončilo projekt Digitálne múzeum

01.12.2015
Múzeum SNP v Banskej Bystrici v pondelok 30. novembra2015 slávnostne ukončilo štvorročný projekt Digitálne múzeum, do ktorého sa zapojilo 32 slovenských múzeí. Ich spoločným výsledkom je 174 582 digitalizovaných objektov hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva.

Špičková kvalita zobrazenia digitalizovaných objektov ponúka odborníkom i širokej verejnosti možnosť detailného skúmania zbierkových predmetov.

„Týmto projektom sme skočili zo začiatku 20. storočia do začiatku 21. storočia. Došlo k zmene orientácie múzeí z tradičných metód na online sprostredkovanie vedomostí a zbierok," konštatoval generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev s tým, že najznámejšie, najcennejšie artefakty a tradičná ľudová kultúra takto zostanú zachované pre budúcnosť. Podľa Mičeva ide o unikátny projekt, celosvetový "pilot" aj čo sa týka množstva a kvality snímania. 

Projekt Digitálne múzeum stál viac ako 26 miliónov eur, bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ďalších päť rokov bude kofinancovaný zo štátneho rozpočtu.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky