Obnovený kaštieľ v Budmericiach

14.12.2015
Kaštieľ v Budmericiach  - interiérBrány obnoveného kaštieľa v Budmericiach sa postupne otvárajú. Jeho priestory budú slúžiť najmä spisovateľom a umeleckej obci na tvorivé pobyty. Verejnosti bude časť kaštieľa, ktorá je vybavená historickým mobiliárom sprístupnená v priebehu januára 2016, po tom, ako ministerstvo kultúry uzatvorí so Slovenským národným múzeom zmluvu o spolupráci.

V piatok 11. decembra 2015 sa v kaštieli uskutočnilo prvé kultúrne podujatie – slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Cena Rudolfa Fabryho, ktorú organizovalo Literárne informačné centrum v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov, časopisom Dotyky a obcou Budmerice. Záštitu nad touto kultúrnou aktivitou v obnovenom kaštieli prevzal minister kultúry Marek Maďarič.

Cena Rudolfa Fabryho - príhovor ministra kultúry

Cena Rudolfa Fabryho - obnovené priestory kaštieľa v Budmericiach

Kaštieľ Budmerice hostil prvé kultúrne podujatie - vyhlásenie víťazov ceny R. Fabryho

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky