Ukončenie projektu Digitálna galéria

15.12.2015
Riaditeľka SNG Alexandra Kusá počas príhovoruSlovenská národná galéria (SNG) dnes slávnostne ukončila národný projekt Digitálna galéria. Za necelé štyri roky sa počas jeho realizácie podarilo zdigitalizovať z plánovaných 100 100 až 101 394 zbierkových predmetov z 18 slovenských galérií. SNG zároveň pri tejto príležitosti pripravilo výstavu, ktorá verejnosti predstaví možnosti využitia digitálnych technológií v múzeách umenia.

Hlavnými cieľmi národného projektu Digitálna galéria boli vybudovanie špecializovaného pracoviska pre digitalizáciu výtvarného umenia – vrátane unikátneho reštaurátorského ateliéru, rozšírenie informačného systému pre správu zbierok galérií, digitalizácia podstatnej časti zbierok slovenských zbierkotvorných galérií a vytvorenie 12 trvalo udržateľných miest. Po ukončení projektu je možné konštatovať, že všetky spomínané ciele sa podarilo naplniť. Rozpočet projektu sa z pôvodne zazmluvnených 15 457 026,36 EUR počas realizácie znížil na konečných 13 976 008,- EUR.  

"Dôležitým bolo aj vybudovanie digitalizačného pracoviska vo Zvolene. Pri tej príležitosti sme opravili jednu národnú kultúrnu pamiatku a vytvorili nové pracovné miesta. Som rada, že noví odborníci, ktorých sme si piplali tri roky, nám aj zostanú," priblížila generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá pri dnešnej prezentácii projektu.

Digitalizácia predstavuje oveľa viac, ako len technické zachytenie textu alebo obrazu z analógového zdroja. Je to komplexný sled krokov a činností, pričom každý z nich vplýva a vymedzuje vernosť a kvalitu výslednej digitálnej reprodukcie. Zároveň umožňuje zdokumentovať umelecké zbierky pre budúce generácie v tej najvernejšej možnej kópii, ktorú súčasná dostupná technológia poskytuje, a preto má SNG ambíciu v digitalizácii pokračovať a postupne zdigitalizovať všetky evidované zbierky slovenských galérií. Výsledky digitalizácie sú v náhľadovej podobe postupne sprístupňované širokej verejnosti či už na webstránkach samotných galérií alebo prostredníctvom portálu www.slovakiana.sk.

Za projektom Digitálna galéria dáva pomyselnú bodku výstava Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku, pojednávajúca predovšetkým o tom, ako v súčasnosti funguje múzeum umenia a ako v ňom môžeme využiť digitálne vymoženosti. Výstava potrvá do 28. februára 2016.

Interaktívna výstava Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky