Vláda schválila novú obstarávaciu cenu rekonštrukcie SNG

16.12.2015
Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní schválila posledné materiály, ktoré v tomto kalendárnom roku predložilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Jedným z nich bolo schválenie obstarávacej ceny rekonštrukcie a dostavby areálu Slovenskej národnej galérie (SNG) na sumu 48 718 937 eur s DPH. Obdobie realizácie prác sa predĺži na roky 2016 až 2018.

Pôvodná suma rekonštrukcie a dostavby areálu SNG vychádzala z uznesenia vlády z októbra 2013. Ministerstvo kultúry následne začiatkom roka 2014 vyhlásilo medzinárodnú súťaž. Najnižšia ponúknutá cena 45,6 milióna eur s prevyšovala  obstarávaciu cenu, ktorú kabinet schválil v roku 2013. Opodstatnenosť vysúťaženej sumy potvrdil znalecký posudok, ktorý si dalo ministerstvo kultúry vypracovať nezávislými odborníkmi zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Súčasťou rekonštrukčných prác bude oprava premostenia SNG, knižnice, amfiteátra, administratívnej budovy a historickej budovy Vodných kasární, ktorá má štatút národnej kultúrnej pamiatky. Pribudne novostavba depozitárneho domu, obnoví sa nádvorie, hospodársky dvor, spojovacia ulička aj chodníky.

Okrem toho dnes vláda schválila Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu, ktorý ministerstvo kultúry predložilo spoločne s ministerstvom hospodárstva. Jeho cieľom je podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu a systémové „naštartovanie“ podporných iniciatív a aktivít na jeho stimuláciu, ktoré sú prostriedkom vytvorenia spoločensko-hospodárskeho prostredia označovaného aj ako kreatívna ekonomika.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky