Fond na podporu umenia vyzýva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií fondu

28.12.2015
Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vyhlásil prvú výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov odborných komisií. Tí budú zodpovední za odborné, transparentné a nezávislé posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu.

V rámci výzvy môžu oprávnené právnické osoby predkladať návrhy na členov odborných komisií, ktoré budú posudzovať žiadosti v týchto programoch:

·         Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy,

·         Program 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť,

·         Program 5 − Medzinárodné aktivity a mobility.

Vo výzve sú uvedené všeobecné a špecifické podmienky, ktoré musí spĺňať člen každej odbornej komisie. Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada fondu na základe návrhu riaditeľa fondu.

Návrhy na členov je možné predkladať v termíne od 2. januára 2016 do 15. januára 2016; podrobné informácie nájdete na webovom sídle fondu.

 

Fond na podporu umenia zároveň upozorňuje na dve aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí:

  •  Výzvu č. 1/2016v rámci Programu 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy s termínom predkladania žiadostí od 30. 11. 2015 do 8. 1. 2016,
  • Výzvu č. 2/2016 v rámci Programu 5 – Medzinárodné aktivity a mobility s termínom predkladania žiadostí od 15. 12. 2015 do 15. 1. 2016.

Znenie výzvy na predkladanie návrhov na členov odborných komisií

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky