Novou riaditeľkou Slovenského centra dizajnu je Mária Rišková

04.01.2016
Novou riaditeľkou Slovenského centra dizajnu sa na základe výsledku výberového konania stala Mária Rišková. Do funkcie ju minister kultúry SR Marek Maďarič vymenoval od 1. januára 2016.

Mária Rišková pracuje v Slovenskom centre dizajnu od roku 2013 a stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu. Dva roky bola jeho vedúcou a kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu.

Je absolventkou dejín umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity (1998). Pôsobila ako historička umenia, bola kurátorkou a koordinátorkou medzinárodnej prehliadky Trienále plagátu Trnava, podieľala sa na viacerých nezávislých projektoch v oblasti súčasného umenia.

V rokoch 2002 až 2006 bola zakladateľkou a hlavnou koordinátorkou festivalu kultúry nových médií MULTIPLACE, absolvovala výskumný pobyt vo Veľkej Británii a rezidenčné pobyty v Rakúsku (Museums Quartier vo Viedni) aj v USA (Galéria Apexart v New Yorku). Prednášala dejiny nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a dejiny multimediálneho umenia na Vysokom učení technickom v Brne.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky