Otvorenie Múzea holokaustu v Seredi

26.01.2016
Múzeum holokaustu v SerediPri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára) bolo dnes za účasti najvyšších predstaviteľov štátu a delegácií z Českej republiky a Izraela otvorené Múzeum holokaustu v Seredi. K jeho zriadeniu sa zaviazala Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením ešte v roku 2009. Projekt, ktorý pripravilo ministerstvo kultúry v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry bol financovaný z regionálneho operačného programu a štátneho rozpočtu.

Symbolické otvorenie Múzea holokaustu v Seredi. Foto: Katarína Acél - Gáliková

Múzeum holokaustu v Seredi je umiestnené v areáli bývalého pracovného koncentračného tábora, v ktorom sa nachádza päť budov. Verejnosti sú sprístupnené dve z nich. Prvá, v ktorej sa nachádza expozícia zameraná na riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 a piata, ktorá je sídlom Vzdelávacieho centra.

Rekonštrukcia štvrtej budovy bude ukončená ešte v roku 2016. V jej priestoroch bude umiestnený pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska a spomienka na záchrancov, ktorí s nasadením vlastného života pomáhali svojim prenasledovaným spoluobčanom. V druhej časti sa návštevníci budú môcť dozvedieť viac o všetkých koncentračných táboroch na Slovensku a o miestach, kam boli väznení Židia zo Slovenska deportovaní.

Práce na budovách 2 a 3 budú realizované v ďalšom období podľa dostupných finančných prostriedkov. V baraku č. 2 bude zriadená expozícia ubytovania väzňov a ich pracoviská - stolárska, betonárska, krajčírska a zámočnícka dielňa. Barak č. 3 bude znázorňovať ubytovanie väzňov v období, keď tábor fungoval výhradne ako koncentračný.

„Múzeum holokaustu v Seredi je prvým múzeom holokaustu na Slovensku a predstavuje významný míľnik vo vnímaní citlivého a komplikovaného obdobia druhej svetovej vojny a slovenského štátu,“hovorí Martin Korčok, vedúci seredského múzea. „Naša expozícia je v prvom rade mementom všetkých obetí holokaustu na Slovensku a s dôrazom na tých, ktorí boli väznení priamo tu, v Seredi. No okrem toho má aj ďalšie rozmery – je miestom, kde môžu potomkovia obetí nájsť posledné zmienky o svojich predkoch, ale aj miestom, ktoré predstavuje jeden z najdôležitejších odkazov pre budúce generácie bez ohľadu na rasu či náboženské vierovyznanie: ľudstvo nesmie dopustiť, aby sa história zopakovala“, dodáva.

Otvorenie stálej expozície venovanej pamiatke obetí holokaustu je významným krokom Slovenska, ktorým sa posúvame bližšie k vyrovnaniu sa s vlastnou minulosťou.

Symbolické otvorenie Múzea holokaustu v Seredi. Foto: Katarína Acél - Gáliková

Viac fotografií zo slávnostného otvorenia Múzea holokaustu v Seredi nájdete vo fotogalérii.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky