Rok slovenskej hudby 2016

27.01.2016
Logo 2016 - Rok slovenskej hudby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z iniciatívy Hudobného centra vyhlásilo rok 2016 za Rok slovenskej hudby. Cieľom tohto projektu je predstaviť hodnoty minulého i súčasného obdobia slovenskej hudobnej kultúry doma i v zahraničí, a tým prispieť k estetickému rozvoju a obohacovaniu duchovného života spoločnosti.

Priamym podnetom na vyhlásenie Roku slovenskej hudby 2016 sú viaceré významné výročia tvorcov, interpretov, muzikológov i ďalších osobností slovenskej hudobnej kultúry, ako aj umeleckých telies.

Rok slovenskej hudby 2016 je impulzom pre umeleckú činnosť a dramaturgické plány hudobných telies, spevoherných divadiel, organizátorov hudobných festivalov, interpretačných i skladateľských súťaží, pre odborné muzikologické pracoviská a múzeá. Zároveň sa stal ťažiskovou prioritou verejnoprávnej inštitúcie Fond na podporu umenia na podporu aktivít neštátnych subjektov.

Rok slovenskej hudby bol v minulosti vyhlásený v roku 1996 a v roku 2006.

Viac informácií o Roku slovenskej hudby 2016 nájdete na webovom sídle Hudobného centra.


referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky