Zrekonštruovaný Sklad soli v prešovskom Solivare predstavia verejnosti

17.03.2016
Sklad soli NKP SOlivar Prešov. Foto: Archív STM v KošiciachV Národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Solivar v Prešove bude pre verejnosť po takmer tridsiatich rokoch prvý krát otvorený zrekonštruovaný historický objekt Sklad soli. Jeho obnova, ktorá prebiehala od októbra 2014 do septembra 2015 bola jednou z priorít ministerstva kultúry. Výsledkom je nový multifunkčný spoločensko-umelecký priestor určený na výstavné, prezentačné, kongresové či edukačné aktivity. Tento unikátny objekt v historickom areáli Solivaru si budú môcť návštevníci pozrieť v sobotu 19. marca 2016 počas Dňa otvorených dverí.

Obnova Skladu soli prebehla v rámci projektu „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“ Regionálneho operačného programu, Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu.  Bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v objeme 2 030 943,30 Eur (85%)a zo štátneho rozpočtu SR v objeme 358 401,75 Eur (15%). Vzhľadom na havarijný stav objektu a ďalšie práce, ktoré bolo potrebné realizovať rozhodlo Ministerstvo kultúry SR o dofinancovaní projektu z rezortných zdrojov v  sume  1 454 040,61 Eur. Celkové výdavky projektu tak predstavujú sumu 3 843 385,66 Eur.  Fyzickú realizáciu projektu zabezpečovalo Slovenské technické múzeum so sídlom v Košiciach, ktoré je správcom objektu.

Sklad soli NKP Solivar v Prešove pred a po rekonštrukcii. Foto: Archív STM v Košiciach

V zrekonštruovanom objekte Sklad soli je na nadzemnom podlaží k dispozícii historicky vzácna centrálna hala, z ktorej sa vychádza do jednotlivých priestorov  -  bývalých soľných komôr. Tie sú dnes rozdelené na jednotlivé časti: muzeálnu časť, ktorá je najbližšie k vstupu, kongresový priestor,  ktorý sa nachádza v centrálnej časti objektu a zadná – hospodárska časť, ktorá je vyhradená pre kancelárske, stravovacie a hygienické priestory. 

Sklad soli NKP Solivar v Prešove pred a po rekonštrukcii. Foto: Archív STM v Košiciach

Sklad Soli, ktorý je súčasťou historického areálu NKP Solivar v Prešove patrí medzi  najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia je ojedinelý svojho druhu nielen na území Slovenska. Po stáročia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu, ktorý bol architektonicky najimpozantnejším (neskorobarokovým) objektom celého areálu a tvoril dominantu bývalého Solivaru. Okrem zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty: ŠACHTA LEOPOLD, GÁPEĽ, ČETERNE, MASHINHAUS, VARŇA, KLOPAČKA.

Sklad soli NKP Solivar v Prešove pred a po rekonštrukcii. Foto: Archív STM v Košiciach

Objekt Sklad soli v Solivare dva krát vyhorel. Po prvom požiari v roku 1819 bola zrekonštruovaná strecha,  pristavené druhé poschodie a veža s hodinami. Pri druhom požiari  18. mája 1986 zhorela vzácna svorníková drevená konštrukcia krovu, plamene okrem strechy pohltili výdrevu komôr a všetky drevené časti budovy. Devastačný požiar mal fatálne následky  na existenciu budovy. Zachovalo sa len obvodové murivo a veža. Od požiaru sa objekt temer 30 rokov nachádzal v havarijnom stave, chátral, vplyvom času a poveternostných podmienok hrozila jeho úplná likvidácia.

Rekonštrukcia Skladu soli NKP Solivar v Prešove . Foto: Archív STM v Košiciach

Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii sa NKP Solivar v Prešove môže znovu používať v celom rozsahu a návštevníci budú môcť spoznávať aj túto zaujímavú etapu histórie techniky na východnom Slovensku.

Slovenské technické múzeum v spolupráci s mestom Prešov a PKO Prešov pripravilo pri príležitosti  otvorenia zrekonštruovaného Skladu soli Deň otvorených dverí v Solivare, ktorý sa uskutoční 19. marca 2016 od 10:00 do 17:00 hod. Okrem prehliadky samotného objektu bude pre verejnosť pripravená prezentácia múzejných výstav: 12 patrónov – ochrancovia vedy, techniky a remesiel, Šoľnobanská paličkovaná čipka,, Historická hasičská technika. Súčasťou sprievodného programu bude aj prezentácia tradičných remesiel, detské tvorivé dielne či súťaže.

Program DOD v Solivare

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky