Programové vyhlásenie vlády bolo schválené

27.04.2016
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky včera schválili programové vyhlásenie vlády. Dokument vychádza z programových priorít novej vlády na roky 2016 až 2020.

Program vlády v oblasti kultúry rešpektuje princíp kontinuity aj dialógu. Medzi tri hlavné priority patrí zvýšenie prostriedkov na obnovu národných kultúrnych pamiatok s previazanosťou na cestovný ruch, vstup súkromných zdrojov do kultúry formou sponzorských zmlúv a zriadenie fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Okrem toho sa nová vláda zaväzuje naďalej podporovať ďalší rozvoj národných kultúrnych inštitúcií, podporovať tvorbu nových umeleckých diel, kultúrnych aktivít a ich prezentáciu na Slovensku aj v zahraničí a zároveň sa bude usilovať o zlepšenie právneho a sociálneho postavenia umelcov a kultúrnych pracovníkov vrátane umelcov v slobodnom povolaní.

 

Celé znenie programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020

referát styku s médiami  MK SR

 << späť
Linky