Poznáme najkrajšie slovenské knihy za rok 2015

28.04.2016
Výstava NKS 2015Poznáme výsledky súťaže Najkrajšia kniha Slovenska 2015. Do 24. ročníka bolo prihlásených 123 kníh, ktoré boli vydané v roku 2015. Odborná porota ich posudzovala podľa výtvarných hodnôt, polygrafických požiadaviek aj podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Výsledkom hodnotenia je kolekcia 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. Hlavné ceny získalo osem titulov.

Súťaž Najkrajšia kniha Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965. Od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

Knihy, ktoré získali hlavnú cenu v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2015 Foto: BIBIANA

Výsledky súťaže:

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy  

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica 

za knihu

Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014

 

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie

Svetozár Košický

za knihu

K. Nádaská – J. Michálek: Čerti, bosorky a iné strašidlá

 

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

Palo Bálik

za knihu

K. Beňová a kol.:Biedermeier

 

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie

M´ART PRINT, Veľké Zálužiea Ex  Tempore, s. r. o., Bratislava

za prácu

AB 80

 

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu

Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., Bratislava 

za sériu kníh

I. Kohanová a kol.: Nový Pomocník z matematiky pre 5., 6., 7., a8. ročník ZŠ

 

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie

TBB, a. s., Banská Bystrica

za knihu

K. Bajcurová – S. Petrová: Palo Macho

 

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o., Bratislava

za knihu

M. Rázusová-Martáková – M. Príbusová: Ako šlo vajce na vandrovku / O troch   

prasiatkach

 

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 

Miroslava Rudášová za prácu How deep is ocean?

Satoko Fukui za prácu Little fat Squirrel

Lucia Žatkuliaková za prácu Spíme snívame

Lucia Uhríková za prácu Kozliatka

 

Kolekcia Najkrajšie knihy Slovenska 2015

 

Všetky prihlásené i ocenené knižné tituly si môžete do 26. mája 2016 pozrieť na výstave Najkrajšie knihy Slovenska 2015 v BIBIANE.

Pozvánka na výstavu Najkrajšie knihy Slvoenska 2015

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky