Na akvizície slovacík prispieva aj ministerstvo kultúry

22.05.2016
Akvizícia SNG - Socha Žehnajúceho Krista (Apoštola?)Minister kultúry Marek Maďarič navštívil v rámci 12. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií Slovenskú národnú galériu (SNG), kde sa zúčastnil na kurátorskom výklade k novým akvizíciám zbierok starého umenia. SNG ich mohla zakúpiť vďaka mimoriadnym dotáciám ministerstva kultúry určeným na záchranné nákupy slovacík.

 

 

Kurátorský výklad k novým akvizíciám SNG počas Noci múzeí a galérií 2016. Foto: Archív MK SR

Najnovšou akvizíciou SNG je komorný Autoportrét Jána Kupeckého, rodáka z Pezinka, ktorý sa podarilo vydražiť v januári tohto roku v Prahe za 52 000 €. Portrét, vytvorený zrejme krátko pred rokom 1700, predstavuje pravdepodobne štúdiu k viacerým neskoršie vytvoreným obrazom väčších formátov. Najvýznamnejšou akvizíciou SNG v roku 2015 bola gotická socha Žehnajúceho Apoštola (Krista?) zo Spišskej Novej Vsi zakúpená na aukcii v Berlíne za 24 393 €. Vo svojej kvalite prináša ojedinelú ukážku ikonografie jedného z apoštolov, možno Krista.

Minister kultúry Marek Maďarič si počas Noci múzeí a galérií v SNG prezerá novú akvizíciu gotickú sochu Žehnajúceho Apoštola (Krista?). Foto: Srchív MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky môže zabezpečiť realizáciu nákupu slovacík prostredníctvom disponibilných finančných prostriedkov v rámci svojej rozpočtovej kapitoly. Zaväzuje ho k tomu Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty, ktorá bola schválená uznesením vlády v roku 2008. Jej plnením boli poverené Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum a Slovenská národná knižnica.

V roku 2014 boli takýmito rozpočtovými opatreniami poskytnuté finančné prostriedky Slovenskému národnému múzeu na akvizíciu slovacík  v celkovej sume 18 450 €. SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave vďaka tomu zakúpilo zbierkové predmety synagogálneho charakteru, SNM – Historické múzeum v Bratislave do svojich zbierok získalo 3 olejomaľby z 18. storočia, SNM – Hudobné múzeum v Bratislave nadobudlo portrét Karola Elberta od akad. maliara Jana Mráza a SNM – Múzeá v Martine zakúpili súbor podmalieb na skle. V tom istom roku boli Slovenskej národnej galérii takto poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 12 000 € na pasportizáciu slovacík v zahraničí. Slovenská národná knižnica získala finančné prostriedky v celkovej sume 19 550 €, ktoré boli použité na nákup audio nahrávok rozhovorov a výtvarných diel Kolomana Sokola.

Od roku 2014 poskytlo ministerstvo kultúry na nákup slovacík v zahraničí 142 390 €.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky