Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

31.05.2016
Minister kultúry Marek Maďarič pred začiatkom rokovania Rady ministrov pre kultúru a audiovíziu v BruseliMinister kultúry Marek Maďarič sa dnes v Bruseli zúčastnil na rokovaní Rady ministrov pre kultúru a audiovíziu, na ktorom predstavil priority slovenského predsedníctva z pohľadu Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.

Prioritnými oblasťami z pohľadu vecnej zodpovednosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) počas slovenského predsedníctva budú oblasti audiovízie, kultúry a oblasť autorského práva, ktorá spadá pod kompetenčnú pôsobnosť Rady EÚ pre konkurencieschopnosť.

Minister kultúry Marek Maďarič (vpravo) pred začiatkom rokovania Rady ministrov pre kultúru a audiovíziu v Bruseli.

V oblasti audiovízie bude prioritou revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá je jednou z hlavných súčastí stratégie pre jednotný digitálny trh.V oblasti kultúry bude dominantným strednodobé preskúmanie pracovného plánu pre kultúru na roky 2015 až 2018 a z pohľadu legislatívnych aktov návrh Európskeho parlamentu a Rady o vyhlásení roku 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva.   

Mimoriadnu pozornosť v oblasti autorskéhopráva bude MK SR venovať nariadeniu o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb.  

Minister kultúry Marek Maďarič (vpravo) pred začiatkom rokovania Rady ministrov pre kultúru a audiovíziu v Bruseli.

MK SR bude počas slovenského predsedníctva predsedať Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Predmetná formácia Rady bude v zložení ministrov kultúry členských štátov EÚ zasadať v Bruseli 21. a 22. novembra 2016. Zasadnutiu Rady ministrov budú predchádzať dve expertné konferencie, ktoré sa uskutočnia v Bratislave. V septembri pôjde o konferenciu s témou Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie a v novembri sa uskutoční konferencia s názvom Formovanie budúcnosti duševného vlastníctva, ktorú MK SR organizuje v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva.  

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky