Poznáme Múzeum a Galériu roka 2015 a držiteľov Ceny Andreja Kmeťa

06.06.2016
Ceny pre Múzeum a Galériu roka 2015Štátny tajomník ministerstva kultúry Ivan Sečík dnes slávnostne udelil titul Múzeum roka 2015 Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici, Galériou roka 2015 sa stala Oravská galéria v Dolnom Kubíne. Cenu Andreja Kmeťa získali šiesti odborníci v oblasti múzejníctva a galeristiky. Slávnostný ceremoniál vyhlásenia výsledkov 13. ročníka súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2015 a odovzdávanie Ceny Andreja Kmeťa je súčasťou podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí (18. máj).

Titul Múzeum roka a Galéria roka udeľuje ministerstvo kultúry na základe návrhov odbornej poroty za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností v múzeu a galérii, ktoré sú v súlade s ich profiláciou a špecializáciou, a profesionálny prístup k ich činnosti. 

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici je regionálnym múzeom s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti strednej a južnej časti stredoslovenského regiónu. Porotu zaujalo zreštaurovaním ucelenej zbierky šľachtických mortuárií, unikátnej rozsahom, pôvodom a materiálovou štruktúrou. Tento viacročný projekt vyvrcholil v roku 2015. Porota ocenila aj výstavnú činnosť múzea, ktorá predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci komplex jednotlivých aktivít sprostredkovaný verejnosti formou atraktívne a interaktívne spracovaných výstav a aj prezentačné aktivity na naplnenie nového hesla múzea „Dobrý deň, múzeum na každý deň!“

Riaditeľ Múzea roka 2015 - Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Roman Hradecký. Foto: Katarína Acél - Gáliková

Riaditeľ Múzea roka 2015 - Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Roman Hradecký počas ďakovného príhovoru

Oravská galéria v Dolnom Kubíne je zameraná na dokumentáciu Oravy so špecializáciou na tradičné ľudové umenie a maľbu 20. a 21. storočia. Porotu zaujala rozsiahlou akvizíciou výtvarných diel a insitného umenia i zreštaurovaním neskorobarokového oltárneho obrazu s výjavom ukrižovania, ktorý v kontexte zbierky starého umenia 14. – 19. storočia patrí k cenným hmotným dokladom, vzťahujúcim sa k regiónu Oravy. Okrem toho porota ocenila aj projekt Rezervované pre budúcnosť, v rámci ktorého galéria zrealizovala tri výstavy a vydala rozsiahlu publikáciu k 50. výročiu jej vzniku.

Riaditeľka Galérie roka 2015 - Oranskej galérie v Dolnom Kubíne Eva Ľuptáková. Foto: Katarína Acél - Gáliková

Riaditeľka Galérie roka 2015 - Oravskej galérie v Dolnom Kubíne Eva Ľuptáková počas ďakovného príhovoru

Cena Andreja Kmeťa je individuálnym ocenením fyzických osôb za rozvoj, ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva, za vedecké práce pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky a za mnohoročnú odbornú prácu v týchto oblastiach. Štátny tajomník Ivan Sečíkudelil Cenu Andreja Kmeťa šiestim osobnostiam.

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti etnológie získal etnológ, vysokoškolský pedagóg a zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií Ján Podolák.

Dlhoročný pracovník Východoslovenského múzea v Košiciach,kustód archeologických zbierok múzea a správca Fondu papierových platidiel Dárius Gašaj bol ocenenýza celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a ochrany pamiatok.

Laureátkou ceny za systematický prístup k mapovaniu osobností dejín slovenského výtvarného umenia sa stala hlavná kurátorka Galérie mesta Bratislavy Žofia Kiss-Szemán.

Cenu za zásluhy pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a environmentálneho vzdelávania dostala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Danka Šubová

Cenu Andreja Kmeťa In memoriam získali dve osobnosti: teoretička výtvarného umenia Iva Mojžišová, ktorá ju získala za rozsiahlu publikačnú činnosť a prínos k rozvoju umeleckého školstva a umenia, a etnograf Ján Weiss za celoživotnú prácu v oblasti múzejníctva a  pri ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva.

Laureáti Ceny Andreja Kmeťa. Foto: Katarína Acél - Gáliková

Laureáti Ceny Andreja Kmeťa

 

Fotografie zo slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Profily laureátov Ceny Andreja Kmeťa (pdf, 42 kB)

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky