Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

07.06.2016
1. rokovanie Rady vlády pre kultúru na roky 2016-2020Na pôde Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa dnes uskutočnilo prvé riadne zasadnutie Rady vlády SR pre kultúru pre obdobie 2016 – 2020. Minister kultúry Marek Maďarič, ktorý je jej predsedom, odovzdal novým členom menovacie dekréty a predstavil Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 na podmienky rezortu kultúry.

Členovia rady na dnešnom prvom zasadnutí schválili zmenu štatútu Rady vlády SR pre kultúru a rozhodli o zriadení dočasných pracovných skupín  k vypracovaniu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, pre rekodifikáciu právnej regulácie audiovizuálnych a mediálnych služieb, pre koordináciu dotačných schém v oblasti kultúry a ku stratégii ochrany kultúrneho dedičstva.

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru zriadila vláda SR  svojím uznesením č. 456/2012 dňa  12. septembra 2012 ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok  súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Jej  cieľom je posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce.

Členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru (pdf, 195 kB)

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky