Sprístupnenie novej časti stálej expozície v Múzeu holokaustu v Seredi

16.06.2016
Nová časť stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi je inštalovaná v baraku č.4. Foto: Martin KorčokOd dnešného dňa je verejnosti sprístupnená ďalšia časť Stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi, ktorá je zároveň pamätníkom všetkým Židom z územia Slovenska zavraždeným počas holokaustu. Návštevníkom predstaví koncentračné a vyhladzovacie tábory, priebeh deportácií ako aj tragické osudy doplnené autentickými artefaktmi z tohto obdobia. Na oficiálnom otvorení výstavy inštalovanej v baraku č. 4 sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva kultúry Igor Adamec.

Nová časť stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi uvíta návštevníkov fotografickými a písomnými dokumentmi z Konferencie vo Wannsee, ktorá sa konala dňa 20. januára 1942. Bolo to stretnutie vysokých predstaviteľov nacistického Nemecka, ktorej jediným bodom rokovania bola koordinácia pre „Konečné riešenie židovskej otázky“. Na základe tohto rozhodnutia sa začali organizovať transporty do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Na Slovensku sa spočiatku organizovali transporty na východ v rámci Akcie Dávid, o vysťahovaní Židov z územia SR rozhodol ústavný zákon č. 68, ktorý prijal Snem Slovenskej republiky 15. mája 1942.

Väčšinu Židov zo Slovenska zavraždili v koncentračných a vyhladzovacích táboroch zriadených na nacistami okupovanom území a v Tretej ríši. Expozícia mapuje hlavné tábory ako Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen, Ravensbrück a Terezín.

Okrem toho sa môžu návštevníci v samostatnej časti expozície dozvedieť viac o jednom z najslávnejších útekov z koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Útek uskutočnili dvaja slovenskí Židia Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba, ktorí ušli preto, aby celému svetu odhalili vražedné tajomstvo tábora Auschwitz-Birkenau.   

Posledná časť expozície je venovaná tým, ktorí počas vojny Židov zachraňovali a bolo im udelené vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.

Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré spravuje Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúryje prvým múzeom holokaustu na Slovensku. Sídli v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktorým počas 2. svetovej vojny prešlo približne 16 000 Židov.V areáli múzea sa nachádza päť budov - barakov. Doteraz boli pre verejnosť dostupné len dva z nich.  Barak č. 1, v ktorom je expozícia predstavujúca riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 a barak č. 5, ktorý je sídlom Vzdelávacieho centra.

Otváracie hodiny Múzea holokaustu v Seredi sú: Nedeľa – štvrtok:  9:00 - 16:00

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky