Minister kultúry na vypočutí pred členmi Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie

13.07.2016
Minister kultúry Marek Maďarič vo Výbore EP pre kultúru a vzdelávanieMinister kultúry Marek Maďarič absolvoval dnes ako ďalší zo slovenských ministrov vypočutie (hearing) v Európskom parlamente. Členom Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie minister kultúry najskôr odprezentoval priority slovenského predsedníctva v oblasti kultúry a audiovízie. Následne Marek Maďarič čelil otázkam členov výboru.

Jednou z najvýznamnejších priorít slovenského predsedníctva v oblasti kultúry a audiovízie je revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je odhodlané pokročiť v procese rokovaní o revízii smernice pokiaľ možno čo najďalej. Minister kultúry na vypočutí zopakoval hlavné argumenty v prospech tejto revízie. Audiovizuálne prostredie, tak ako sme ho poznali pred niekoľkými rokmi, sa vplyvom digitálnej revolúcie úplne zmenilo. Na trh vstúpili noví hráči, ktorí so sebou priniesli nové obchodné modely, čoho výsledkom sú neustále zmeny na mediálnom trhu. Taktiež tradiční poskytovatelia služieb ako napr. televízne spoločnosti sa prispôsobili zmenám a svoje služby rozšírili aj do online prostredia. Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie a tradičné televízne vysielanie súťažia o toho istého diváka, aj napriek tomu, že v súčasnosti podliehajú rôznym pravidlám. Bežní diváci často tieto služby, ktoré sú dostupné na rovnakej televíznej obrazovke alebo displeji, nerozlišujú a nevidia preto dôvod na rôznu mieru svojej ochrany.  Tieto skutočnosti nastolili otázku aktuálnosti audiovizuálneho rámca EÚ, s dôrazom na potrebu ochrany maloletých, pretože oni sú jednými z tých, ktorí patria k najväčším divákom nových služieb, no zároveň sú taktiež najzraniteľnejšou skupinou divákov. Z uvedeného dôvodu sme sa preto rozhodli zorganizovať predsednícku konferenciu s názvom „Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie“, ako odraz významnej témy revízie smernice. Konferencia sa uskutoční v dňoch 15. a 16. septembra 2016 v Bratislave.

Jednou z ďalších priorít nášho predsedníctva v oblasti kultúry je návrh Európskeho parlamentu a Rady na vyhlásenie roku 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Slovenská republika vníma fenomén spoločného kultúrneho dedičstva ako dôležitý element oživenia a posilnenia povedomia občanov o hodnotách EÚ v čase, kedy je EÚ konfrontovaná s mnohými politickými, hospodárskymi a sociálnymi výzvami. Oceňujeme, že sa táto iniciatíva bude venovať najmä trom pilierom: kultúrna rôznorodosť, demografická zmena a trvalá udržateľnosť.

Našou ostatnou prioritou v oblasti kultúry bude téma stratégie v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahov. Úloha kultúry vo vonkajších vzťahoch EÚ sa stáva čoraz prominentnejšou a neodmysliteľnou súčasťou zahraničných vzťahov EÚ. Vzhľadom na vysokú dôležitosť, ktorú pripisujeme téme stratégie v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahoch, slovenské predsedníctvo plánuje k tejto otázke usporiadať politickú diskusiu ministrov kultúry EÚ počas zasadnutia novembrovej Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.

Po predstavení priorít slovenského predsedníctva odpovedal minister kultúry Marek Maďarič na otázky prítomných členov výboru. Týkali sa najmä smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, kde minister kultúry zdôraznil nielen dôležitosť ochrany maloletých, ale aj dôležitosť regulácie platforiem na spoločné využívanie obsahu ako napríklad kanálov youtube. Vo veci vyhlásenia roku 2018 za rok Európskeho kultúrneho dedičstva minister kultúry podotkol, že v prvom rade musí Európska komisia predložiť základný materiál k tejto téme a Slovensko bude následne viesť diskusiu s členskými štátmi. Pri otázke týkajúcej sa autorského práva a Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k dielam pre osoby so zrakovým postihnutím minister Maďarič potvrdil pripravenosť Slovenskej republiky posunúť proces ratifikácie Marakéšskej zmluvy. Táto téma bola aj súčasťou vypočutia štátneho tajomníka MK SR Ivana Sečíka pred Výborom pre právne veci v utorok 12.7. v EP. Štátny tajomník prezentoval priority slovenského predsedníctva v oblasti autorských práv. Jednou z nich je nariadenie o portabilite (o cezhraničnej prenosnosti on-line služieb v rámci jednotného digitálneho trhu). Slovenské predsedníctvo sa zameria aj na ďalšie otázky reformy autorského práva v rámci stratégie pre jednotný digitálny trh.

Fotogaléria

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky