Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

22.08.2016
Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič ako predseda Rady vlády SR pre kultúru dnes vyhlásil výzvu na spoluprácu a na predkladanie písomných návrhov členov zhromaždenia profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry za účelom voľby zástupcov reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry v Rade vlády Slovenskej republiky pre kultúru.

Svoje zastúpenie v Rade vlády SR pre kultúru majú okrem iných subjektov aj traja zástupcovia reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry, ktorí sú podľa štatútu volení na zhromaždení predstaviteľov týchto zdužení.

Na zhromaždenie za účelom voľby zástupcov reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry budú pozvaní najviac traja zástupcovia občianskeho združenia, ktoré je podľa svojich stanov profesijným združením aktívnym v oblasti kultúry, spĺňa stanovené podmienky výzvy a do 30 kalendárnych dní od vyhlásenia výzvy, t. j. do 21. septembra 2016 (vrátane) predloží mená a adresy osôb, ktoré majú byť členmi zhromaždenia na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

Nám. SNP č. 33

813 31 Bratislava 1

 

Po vyhodnotení splnenia podmienok pozve tajomníčka rady členov zhromaždenia na voľbu členov rady.

Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť tu: 

Výzva na spoluprácu a na predkladanie písomných návrhov členov zhromaždenia profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry na účely voľby zástupcov reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry v Rade vlády Slovenskej republiky pre kultúru (pdf, 178 kB)

 

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru zriadila vláda SR  svojím uznesením č. 456/2012 dňa  12. septembra 2012 ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok  súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Jej  cieľom je posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky