Marek Maďarič otvoril nové priestory Slovenského inštitútu v Prahe

23.08.2016
Minister Maďarič má príhovor počas slávnostného otvorenia Slovenského inštitútu v PraheMinister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič spoločne s námestníkom ministra kultúry Českej republiky Patrikom Košickým včera slávnostne otvorili nové priestory Slovenského inštitútu na Námestí republiky 3 v Prahe.

"Vzťahy sú vynikajúce aj kultúrna výmena je celkom prirodzená. Ale predsa, sme už dva rozdielne štáty a je našou povinnosťou si vzájomné vzťahy ošetrovať. V dobrých časoch sú priatelia fajn, a v tých horších – a tie sú dnes často sa opakujúce – potrebujeme dobrých spojencov a kultúra má dnes vytvárať hlboké priateľstvá a spojenectvá. Preto sa musíme starať o to, aby slovenská kultúra pôsobila v Čechách a o to viac, že tu je naša kultúra zrozumiteľná. Myslím si, že naši umelci a naše kultúrne podujatia tu zažívajú reálnu spätnú väzbu, a potom sa obohacujú aj českou kultúrou. Mimochodom, musím aj povedať, že tu bol pekný krátky kultúrny program, ktorý mi napovedal, že ani český ani slovenský hlas sa v Európskej únii nestratia," uviedol minister Marek Maďarič.


Slovenský inštitút prezentuje jedinečnú slovenskú kultúru českej verejnosti a upevňuje kultúrne a spoločenské vzťahy medzi oboma národmi. Prezentácia slovenskej kultúry a umenia v Českej republike prebieha v súlade s prioritami kultúrnej diplomacie Slovenskej republiky s prihliadnutím na významné výročia a udalosti. Rámcové projekty inštitútu ponúknu prehliadku slovenského divadla v Prahe aj prezentáciu filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby súčasných filmových tvorcov.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky