Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016

06.09.2016
DEKD plagátVo štvrtok 8. septembra 2016 sa na Zvolenskom zámku uskutoční slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) s tohoročnou témou Pamiatky a my. Podujatie, ktoré do slovenských múzeí, galérií a pamiatok prináša mnohé sprievodné aktivity potrvá do 30. septembra a verejnosť môže vďaka nemu spoznávať miesta, ktoré nie sú počas roka bežne sprístupnené. Ministerstvo kultúry podporilo organizáciu tohtoročných DEKD sumou 10 000 € zo svojho dotačného programu.

Cieľom DEKD je zvýšenie povedomia obyvateľov o miestnom dedičstve  a  prehĺbenie záujmu o jeho ochranu prostredníctvom sprístupnenia uzatvorených priestorov pamiatok pre verejnosť i bohatými sprievodnými podujatiami.

Návštevníci tak môžu napríklad absolvovať prehliadky Veterného mlyna a Sýpky v Holíči, Zámku v Topoľčiankach alebo Kalvínskeho kostola v Lučenci, sprevádzanie po Pevnosti v Komárne, po archeologických náleziskách v Nižnej Myšli alebo sa zúčastniť turistického výstupu na Starý jelšavský hrad a i.

Kompletný zoznam podujatí nájdete na stránke: http://www.zhmao.sk/dekd/katalog-podujati.html

Súčasťou slávnostného otvorenia DEKD 2016 na Zvolenskom zámku bude aj odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva za rok 2015 a ocenenie víťazov fotografickej súťaže Fotozážitky s pamiatkami určenej pre mládež do 21 rokov.

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou. Upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 členských štátoch.Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993. Od roku 2010 je koordinátorom podujatí Združenie historických miest a obcí SR.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky