Predstaviteľky Fóra slovanských kultúr na pôde ministerstva kultúry

08.09.2016
Minister kultúry SR Marek Maďarič a riaditeľka FSK Adriana Richter. Foto: Katarína Acél - GálikováMinister kultúry Marek Maďarič dnes prijal predstaviteľky Fóra slovanských kultúr (FSK), ktoré sa okrem iného podieľa aj na realizácii knižného projektu Sto slovanských románov zameraného na preklad diel slovanských autorov do jednotlivých slovanských jazykov. V rámci toho boli do srbčiny a chorvátčiny preložené aj diela Antona Baláža, Dušana Dušeka, Dušana Mitanu či Stanislava Rakúsa.

Riaditeľka fóra Adriana Richter a manažérka knižných projektov Tina Huremovič na dnešnom stretnutí predstavili doterajšie aktivity organizácie a projekty, ktoré pripravujú do budúcnosti. FSK aktuálne realizuje aj projekt SLAWA – Slovanskí autori svetu, do ktorého získava prostriedky z finančných fondov Európskej únie. Ide o prekladový projekt, cieľom ktorého je predstaviť súčasnú slovanskú literatúru, ktorá vznikla po páde berlínskeho múru. Do projektu SLAWA sa zaraďujú v prekladoch do iných ako slovanských jazykov diela autorov, ktoré vzbudili vo svojich krajinách uznanie literárnej kritiky a získali si aj širší čitateľský ohlas. Patrí medzi ne aj román slovenského spisovateľa Antona Baláža Tábor padlých žien, ktorý vyšiel v preklade do angličtiny a na knižný trh bol uvedený počas tohtoročného Medzinárodného knižného veľtrhu v Londýne.

Minister kultúry Marek Maďarič dnes prijal predstaviteľky Fóra slovanských kultúr. Foto: MKSR/Katarína Acél - Gáliková

Fórum slovanských kultúr vzniklo v roku 2004 v Slovinsku a aktívne sleduje slovanskú kultúru, vedu a umenie, ich aktivity a dedičstvo. V súčasnosti má 10 riadnych členov a troch pozorovateľov, medzi ktorými má zastúpenie aj Slovensko. Projekty, ktoré fórum realizuje, súvisia nielen s literatúrou a jej prekladaním, ale rovnako i s ďalšími druhmi umenia. Viac informácií nájdete na stránke: http://fsk.si/

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky