Časopis Kino-Ikon približuje dielo u nás málo známeho poľského tvorcu Waleriana Borowczyka

26.09.2016 SFÚ
Kino IkonFilmologický časopis Kino-Ikon sleduje zámer rozvíjať myslenie o filme na Slovensku. Jeho najnovšie číslo 1/2016 je preto venované tvorbe poľského grafika, animátora, spisovateľa a režiséra Waleriana Borowczyka, ktorého diela podnecujú k premýšľaniu o našom pohľade na svet. Novinkou časopisu je prekladová rubrika dôležitých filmologických textov a záujemcovia v čísle nájdu aj tradičné rubriky a viaceré filmové a literárne reflexie.

Aktuálne číslo otvára manifest Waleriana Borowczyka O surrealizme. Je vstupným textom do celého tematického bloku venovaného jeho tvorbe. „Zahrnuli sme doň texty, ktorých autori sa pokúšajú osvetliť jednotlivé Borowczykove filmy z rôznych pozícií. Texty sú tu zostavené podľa princípu montáže – striedajú sa tu veľké celky s veľkými detailmi, panorámy s polocelkami,“ hovoria v úvode zostavovatelia bloku o Borowczykovi, hosťujúci editor Daniel Bird spolu s filmovým teoretikom Michalom Michalovičom. V tejto časti sa časopis vracia k retrospektívnej prehliadke filmov Waleriana Borowczyka v sekcii Kino-Ikon+ na tohtoročnom 23. Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest a zároveň nadväzuje na nedávno vydanú prvú publikáciu knižnej edície časopisu Kino-Ikon Cinestézia Borov abecedár od Daniela Birda a Michaela Brooka. Okrem veľkých prehľadových textov o Borowczykovej tvorbe, či štúdií venovaných hlavným fenoménom jeho diela, časopis publikuje aj články zameriavajúce sa na ďalšie kľúčové znaky Borowczykovej tvorby.

Tohtoročnou novinkou časopisu je rubrika Ad Fontes, v ktorej chce redakcia prezentovať preklady dôležitých filmovo-teoretických alebo filozofických textov.„Jej hlavným zámerom je publikovanie prekladov kratších odborných textov, ktoré významne ovplyvnili, resp. určovali myslenie o filme a umení ako celku,“ vysvetľuje v časopise estetik a filmový teoretik Peter Michalovič, pod ktorého dohľadom rubrika vznikla. Jej prvou štúdiou je známa stať o umení od francúzskeho filozofa Rolanda Barthesa Od diela k textu, ktorú napísal v roku 1971, keď spoluformoval postštrukturalistický diskurz. V rubrike Profil si Kino-Ikon pripomína tvorbu talianskeho režiséra Piera Paola Pasoliniho v obsiahlom prehľade českého filmového teoretika a prekladateľa Jána Švábenického a v Rozhovore predstavujú filmového kritika Bastiana Meiressona, špecializujúceho sa na ázijské kinematografie, filmoví publicisti Kristína Aschenbrennerová a Andrej Žiška.

Svoj priestor majú v časopise aj pravidelne filmové a literárne reflexie, venované vybraným novým knihám a filmom. Významný filmový publicita Pavel Branko sa v krátkej glose zamýšľa nad usporiadaním domácich audiovizuálnych archívnych zdrojov a režisér Eduard Grečner sa zasa venuje tvorbe svojho generačne mladšieho kolegu, režiséra Pala Korca. V tradičnej rubrike Dvojdotyk sa časopis vracia nielen k minuloročnej veľkej téme vlakov vo filme, ale predovšetkým k fenoménu filmu noir. Súčasťou aktuálneho čísla časopisu Kino-Ikon 1/2016 je aj filmový občasník študentov umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU Frame, ktorý tentoraz obsahuje texty z podujatia Študentské konfrontácie.

Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon je recenzovaný časopis, dôraz kladie na rozvíjanie myslenia o kinematografii. Vydáva ho Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a Vysokou školou múzických umení (VŠMU). Kino-Ikon 1/2016 vyšiel na 217 stranách a v predaji je za 3,32 € vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ Klapka.sk (www.klapka.sk) na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave.

Vydanie časopisu Kino-Ikon 1/2016 podporil Audiovizuálny fond.

 

Slovenský filmový ústav

 << späť
Linky