Stretnutie ministrov kultúry Slovenskej a Českej republiky v Bratislave

26.09.2016
Stretnutie ministrov kultúry Slovenskej a Českej republiky v BratislaveMinister kultúry Marek Maďarič sa dnes v rámci 4. spoločného rokovania vlád Českej republiky a Slovenskej republiky v Bratislave stretol so svojím rezortným kolegom Danielom Hermanom.

Ministri na dnešnom stretnutí prerokovali viacero oblastí spolupráce pri príprave konkrétnych spoločných projektov a aktivít. Ocenili spoluprácu popredných kultúrnych inštitúcií Českej a Slovenskej republiky, ktorých predstavitelia sa dnes stretli v Bratislave, aby podpísali Memorandum o spolupráci k príprave a realizácii projektu pripomenutie výročia založenia Československa v roku 1918. Jednou z jeho hlavných aktivít je spoločná česko-slovenská výstava s názvom „Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava 2018“.

Obidve strany sa ďalej dohodli na vytvorení stálej pracovnej skupiny medzi zástupcami MK SR a MK ČR a národnými pamäťovými a fondovými inštitúciami Existencia takejto pracovnej skupiny by mala viesť k tomu, aby obe krajiny začali spoločne presadzovať svoje záujmy vo sfére európskeho financovania kultúry a koordinovať svoje aktivity tak, aby viedli k vyššej efektivite a úspore, čím by výrazne zvýšili svoju konkurencieschopnosť na poli európskeho financovania.

V nadväznosti na blížiace sa okrúhle výročie založenia Československa diskutovali ministri o návrhu prezentovať časť zbierky francúzskeho umenia 19. a 20. storočia, ktorá je v správe Národnej galérie v Prahe, v Slovenskej národnej galérii. Túto zbierku zakúpil československý štát v roku 1923 ako významný súbor obrazov, plastík, kresieb a grafických konvolútov z rozsiahlej výstavy „Francouzské umění 19. a 20. století".  Zbierka bola budovaná ako československá a jej prezentácia na Slovensku by bola nielen výnimočnou kultúrno-spoločenskou udalosťou v rámci osláv vzniku Československa, ale aj symbolom partnerstva, spoločnej histórie a nadštandardnej úrovne priateľských vzťahov oboch republík.

Ministri sa počas dnešného rokovania dotkli aj témy spoločnej nominácie „Bábkarstvo na Slovensku a v Českej republike“ do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, rokovali o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom a Technickým múzeom v Brne v oblasti reštaurovania zbierkového fondu poškodeného požiarom na hrade Krásna Hôrka a v neposlednom rade diskutovali o plánoch obidvoch strán pri budovaní Archeoparku Mikulčice – Kopčany v kontexte spoločných kultúrnych koreňov a veľkomoravského dedičstva, pričom sa dohodlo, že budú postupovať spoločnou cestou v záujme budovania Archeoparku ako značky spoločného európskeho dedičstva (European Heritage Label).  

FOTOGALÉRIA

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky