Slovenské poklady gotiky v Ríme

29.09.2016
Poklady gotiky zo SlovenskaMinister kultúry Marek Maďarič sa dnes v sídle talianskeho prezidenta Palazzo del Qurinale v Ríme zúčastnil na slávnostnom otvorení výstavy Poklady gotiky zo Slovenska. Pripravilo ju Slovenské národné múzeum (SNM) ako jeden z najdôležitejších výstavných projektov, ktorými Slovensko ako predsedajúca krajina Rady EÚ prezentuje svoju kultúru a históriu. Ministerstvo kultúry pridelilo SNM na realizáciu výstavy v rámci prioritných projektov sumu 185 000 €. Financie boli použité na reštaurovanie diel, výrobu špeciálnych dební, prepravu, poistenie diel a na aktivity spojené so zabezpečením realizácie výstavy.

Vybrané exponáty tvoria súbor diel z prelomu 15. a 16. storočia, z doby, kedy územie Slovenska patrilo k hospodársky najrozvinutejším regiónom Európy. Ide o národné kultúrne pamiatky mimoriadnej umelecko-historickej hodnoty. Niektoré z nich vôbec po prvý krát opustili územie Slovenska. Takými sú napríklad sochárske práce Majstra Pavla – súsošie  z oltára Narodenia alebo súsošie Oplakávania Krista z Baziliky sv. Jakuba v Levoči.

Majster Pavol z Levoče (*okolo 1460 - † Levoča, medzi rokmi 1537-1542. Súsošie Oplakávanie Krista z oltára sv. Jánov v kostole sv. Jakuba v Levoči. Foto: Pavol Breier

 Majster Pavol z Levoče (*okolo 1460 - † Levoča, medzi rokmi 1537-1542. Súsošie Oplakávanie Krista z oltára sv. Jánov v kostole sv. Jakuba v Levoči Foto Pavol Breier

 

Na výstave sú zastúpené aj ďalšie sochárske práce Majstra Pavla z Levoče, napr. socha Panny Márie z oltára Panny Márie zo Spišského Podhradia, Ukrižovaný Kristus zo Spišských Vlách, kalvária z Bardejova či meditujúci Kristus z Prešova.  Sochárske diela Majstra Pavla sú doplnené maliarskymi prácami jeho súčasníkov ako je Monogramista H.L.E.R., autor  tabuľových malieb z hlavného oltára v Lipanoch, alebo  maliar Hans T., ktorý priamo spolupracoval s Majstrom Pavlom, autor Klaňania troch kráľov z oltára Vianočnej predely či jedno z najvýznamnejších diel z tohto obdobia Metercia z Rožňavy.

Najpočetnejším súborom exponátov sú zlatnícke diela z územia celého Slovenska. K nim sú v malom výbere zaradené aj ukážky textilnej produkcie a iluminátorskej tvorby. Návštevníci výstavy si môžu pozrieť napríklad tri najväčšie neskorogotické monštrancie, dve krstné misy, či ukážky textilnej produkcie v podobe zaujímavých bakačín, textílií, ktoré majú svoj pôvod v talianskej Perugii. Zaujímavým exponátom je aj Gratianov kódex z konca 15. storočia, tlačený v Benátkach, iluminovaný na Spiši.

2.	Monštrancia zo Spišskej Novej Vsi,  Uhorsko, pravdepodobne Spiš, okolo  1510 – 1520, Striebro, detaily zlátené; strihaný a tepaný strieborný plech, liatie, gravírovanie Rozmery: v. 117 cm, Ø nohy 35 cm, max. rozpätie 33 cm,  Vlastník: Farnosť  Spišská Nová Ves, Monštrancia zo Spišskej Novej Vsi je najvyššou spomedzi evidovaných monštrancií na Slovensku a nepochybne svojou odhmotnenou architektúrou patrí  medzi majstrovské diela neskorogotického zlatníctva domácej produkcie.

Monštrancia zo Spišskej Novej Vsi,  Uhorsko, pravdepodobne Spiš, okolo  1510 – 1520, Striebro, detaily zlátené; strihaný a tepaný strieborný plech, liatie, gravírovanie               Rozmery: v. 117 cm, Ø nohy 35 cm, max. rozpätie 33 cm

Vlastník: Farnosť  Spišská Nová Ves, Monštrancia zo Spišskej Novej Vsi je najvyššou spomedzi evidovaných monštrancií na Slovensku a nepochybne svojou odhmotnenou architektúrou patrí  medzi majstrovské diela neskorogotického zlatníctva domácej produkcie.

Výstava Poklady gotiky zo Slovenska predstavuje spolu 52 exponátov, z veľkej časti zapožičaných z vlastníctva cirkví, vybrané boli aj diela z fondov slovenských múzeí. Celkovo je na výstave prezentovaných 20 vlastníkov, z toho dve múzeá – Slovenské národné múzeum (z fondov SNM – Historického múzea v Bratislave a SNM – Spišského múzea v Levoči) a Šarišské múzeum v Bardejove. Najviac vlastníkov je z radov rímskokatolíckej cirkvi.

FOOTOGALÉRIA

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky