Cyklus Zlaté šesťdesiate vráti na televízne obrazovky filmárske osobnosti československej novej vlny

05.10.2016
SFUKoncom septembra začala Televízia TA3 vysielať dokumentárny cyklus o československom filmovom zázraku Zlaté šesťdesiate (2009). Cyklus, ktorý predstavuje 26 významných tvorivých osobností našej kinematografie 60. rokov minulého storočia, má svoj pravidelný vysielací čas v piatok večer a divákom formou portrétov približuje české a slovenské osobnosti, ktoré dodnes formujú mladé generácie filmárov.

„Pojem československá nová vlna sa spája s generáciou mladých filmárov, ktorí vstúpili do kinematografie v priebehu 60. rokov minulého storočia. Každý z nich bol originálnou individualitou, s vlastným okruhom tém i formou rozprávania. Pokiaľ generácia pred nimi kládla dôraz na to, o čom rozprávajú, pre filmárov novej vlny bolo dôležité aj to, ako to rozprávajú. Snažili sa, aby film nebol sfilmované divadlo, ale aby rozvíjal vlastný jazyk,“hovorí o projekte režisér cyklu Martin Šulík. Dokumentárna séria predstaví českých aj slovenských filmárov z obdobia novej vlny. Slovenských tvorcov reprezentujú režisér, scenárista a fotograf Dušan Hanák, režisér a scenárista Ivan Balaďa, režisér, scenárista a publicista Eduard Grečner, režisér, scenárista a herec Juraj Herz, režisér, scenárista, kameraman, výtvarník i producent v jednej osobe Juraj Jakubisko, kameraman Igor Luther a dramatik, scenárista, básnik a publicista Albert Marenčin.

 

Z českých tvorcov sú v cykle portréty Vojtěcha Jasného, Karla Vachka, Stanislava Milotu, Hynka Bočana, Lubora Dohnala, Otakara Vávru, Ladislava Helgeho, Drahomíry Vihanovej, Jana Kačera, Zdeňka Mahlera, Jana Němca, Víta Olmera, Miroslava Ondříčka, Ivana Passera, Věry Chytilovej, Jana Schmidta, Jiřího Menzla, Jana Švankmajera i Miloša Formana. V tejto prvej sérii dokumentov podľa Šulíka ide „o autoportréty, pretože oslovení ľudia sami prerozprávajú a interpretujú svoj život a dielo a nikto iný v jednotlivých častiach nevystupuje“.

 

Prvý z portrétov odvysiela televízia TA3 v piatok 7. októbra o 20.00 hod., venovaný bude významnému  slovenskému režisérovi, scenáristovi a fotografovi Dušanovi Hanákovi, jedinému slovenskému tvorcovi  celovečerných filmov, ktorého film Ja milujem, ty miluješ (1980) získal Strieborného medveďa za réžiu na MFF Berlinale. Pred sériou portrétov televízia  počas dvoch večerov uviedla aj dvojdielny celovečerný film 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna (2010),ktorý vznikol ako druhá časť celého projektu, venovaný premenám estetiky československej kinematografie 60. rokov.„Snažili sme sa v ňom priblížiť dvadsaťpäť najvýznamnejších filmov, ktoré vtedy vznikli a pomenovať, čo nové do našej a európskej kinematografie priniesli. V tomto prípade sme sa neopierali len o subjektívne spomienky tvorcov, ale aj o pohľady a názory filmových kritikov, ktorí dotvárajú dobový kontext filmu a kinematografie,“ vysvetľuje Martin Šulík. V dvojdielnom celovečernom filme mal každý z tvorcov jeden film, pri ich výbere sa autori sústredili na diela, ktoré priniesli nové témy alebo objavili originálne formálne postupy a stali sa prelomovými.

Rozsiahly projekt o jednom z historicky najvýznamnejších období v dejinách československej kinematografie má štyri časti. Tvoria ho dve série portrétov Zlatá šedesátá I, II o žijúcich a nežijúcich filmových tvorcoch, dvojdielny celovečerný film pre kiná 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna a seriál Československý filmový zázrak, ktorý o 60. rokoch v našej kinematografii rozpráva chronologicky a filmy tohto obdobia zasadzuje do širších spoločenských a umenovedných súvislostí. Jeho zámerom je vyplniť prerušenú a na dlhé roky stratenú pamäť, spracovať materiál o období 60. rokov a formou orálnej histórie prispieť k historiografickému i tvorivému dialógu. Vznikol v roku 2009 zo spoločného záujmu producenta Čestmíra Kopeckého, filmového historika Jana Lukeša a režiséra Martina Šulíka o kinematografiu 60. rokov. Okrem slovenského režiséra Martina Šulíka sa na projekte podieľal aj slovenský kameraman žijúci v Čechách Martin Štrba.

 

Projekt vyrobili česká spoločnosť První veřejnoprávní Čestmíra Kopeckého a verejnoprávna Česká televize, jeho slovenským koproducentom je Slovenský filmový ústav (SFÚ). „Vstup Slovenského filmového ústavu bol pre projekt Zlaté šesťdesiatea celovečerný dokument 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna zásadný,“ hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. „Okrem poskytnutia ukážok z filmov k portrétom slovenských tvorcov, ústav zabezpečil aj kompletnú rešerš a výber dobových spravodajských a dokumentárnych filmov, fotoarchív a v neposlednom rade producenské a finančné zabezpečenie realizácie nakrúcania slovenských tvorivých osobností z uvedeného obdobia.“ Cyklus Zlaté šesťdesiate sa na TA3 vysiela od 23. septembra 2016 v premiére vždy v piatok večer a v repríze v sobotu dopoludnia, potrvá do 17. marca 2017. Sériu portrétov Zlaté šesťdesiate I na DVD si je možné aj zakúpiť v predajni SFÚ Klapka na Grösslingovej 43 v Bratislave alebo nawww.klapka.sk.

Viac informácií o projekte nájdete nahttp://www.zlatasedesata.cz/.

Slovenský filmový ústav

 << späť
Linky