Doplnková výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

10.10.2016
Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič ako predseda Rady vlády SR pre kultúru dnes vyhlásil doplnkovú výzvu na spoluprácu a na predloženie písomného návrhu na členov zhromaždenia len pre profesijné občianske združenia aktívne v kultúre v oblasti – médiá, audiovízia, autorské právo, s cieľom voľby ich zástupcu do Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru.

Na zhromaždenie reprezentatívnych profesijných občianskych združení za účelom voľby ich zástupcu za člena Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru budú pozvaní predstavitelia  tých združení, ktoré sú podľa svojich stanov aktívne v oblasti médií, audiovízie alebo autorského práva a okrem toho spĺňajú nasledovné podmienky:

a) sú registrované / evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky najmenej jeden rok,

b) zastupujú najmenej 100 osôb pôsobiacich v oblasti médií, audiovízie alebo autorského práva,

c) preukázateľne sa v rámci svojej činnosti zaoberajú presadzovaním záujmov v oblasti kultúry,

d) sú aktívne  v danej oblasti kultúry,

e) preukážu reprezentatívnosť,

f) predložia najviac tri mená a adresy osôb, ktoré majú byť členmi zhromaždenia  na Sekretariát rady vlády SR pre kultúru do 24. októbra 2016 (vrátane)  na adresu:

            Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

            Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

            Nám. SNP č. 33

            813 31 Bratislava 1

Kompletné znenie výzvy  (pdf, 140 kB)

Po vyhodnotení splnenia podmienok pozve tajomníčka rady členov zhromaždenia na voľbu členov rady.

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru zriadila vláda SR  svojím uznesením č. 456/2012 dňa  12. septembra 2012 ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok  súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Jej  cieľom je posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky