Marek Maďarič prijal riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva Francisa Gurryho

20.10.2016
Marek Maďarič prijal riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva Francisa GurryhoMinister kultúry Marek Maďarič dnes prijal vrcholového predstaviteľa OSN – generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva Francisa Gurryho. Jeho historicky prvá návšteva na Slovensku predstavuje významnú udalosť nielen v rámci medzinárodných vzťahov, ale aj v rámci prebiehajúceho slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Témou stretnutia na pôde ministerstva kultúry boli aktuálne otázky z oblasti autorského práva, reforma autorského práva v Európskej únii a najmä Marakéšska zmluva o uľahčení prístupu k zverejneným dielam pre nevidiace osoby, osoby so zrakovým postihnutím alebo osoby s inými poruchami čítania.

Marakéšsku zmluvu vnímam ako jednu z najdôležitejších v tejto oblasti, pretože približne 285 miliónom ľudí vo svete a desiatkam miliónov ľudí v Európe so zrakovým postihnutím sa vďaka nej zlepší prístup k vzdelaniu, informáciám a kultúre,“ povedal Marek Maďarič a zdôraznil, že rokovania o prispôsobení autorskoprávneho rámca EÚ s touto medzinárodnou zmluvou sú prioritou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Marakéšska zmluva bola v rámci WIPO prijatá v roku 2013 a do platnosti vstúpila  30. septembra 2016 po tom, ako ju ratifikovalo 20 členských štátov WIPO. EÚ ju ešte neratifikovala.

Marek Maďarič prijal na pôde MK SR Francisa Gurryho. Foto: Katarína Acél - Gáliková

Minister kultúry zdôraznil aj význam aktuálneho návrhu na revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách v kontexte Stratégie jednotného digitálneho trhu. Aj táto legislatívna iniciatíva predstavuje jednu z priorít slovenského predsedníctva v oblasti kultúry. Ako uviedol generálny riaditeľ Gurry, problematika audiovizuálnych mediálnych služieb má význam aj z hľadiska agendy WIPO a dlhodobých rokovaní o návrhu Zmluvy WIPO o ochrane vysielacích organizácií.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO – World Intelectual Property Organization) je špecializovaná vrcholná medzinárodná organizácia v rámci OSN zaoberajúca sa otázkami duševného vlastníctva. Generálneho riaditeľa Gurryho počas jeho návštevy na Slovensku prijali aj prezident Slovenskej republiky a podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky