NEHMOTNÉ POKLADY (THE INTANGIBLE TREASURES)

27.10.2016
Nehmotné poklady - plagátSlovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pripravili pre širokú odbornú i laickú verejnosť galaprogram venovaný 10. výročiu ratifikácie Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý uvedú na scéne divadla SĽUK v Rusovciach už dnes 27. októbra 2016 o 18:00.

Prostredníctvom atraktívneho programu v ktorom sa predstavia domáci i zahraniční umelci (výnimoční nositelia tradícií) chcú organizátori predstaviť tento dôležitý dokument UNESCO a výsledky jeho implementácie v Slovenskej republike. Okrem iného sa môžu návštevníci tohto podujatia zoznámiť so živou podobou prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (Fujara, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra) a s prvkami ktoré sú v procese nominácie na zápis do  tohto svetového zoznamu ( Bábkarstvo na Slovensku a v Českej republike, Horehronský viachlasný spev, Modrotlač).  Zahraniční účinkujúci prichádzajú takisto so scénickou prezentáciou prvkov zapísaných v svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Z Českej republiky to bude Slovácký verbuňk, z Talianska viachlasné pastierske spevy zo Sardínie (Canto a tenore) a z Turecka rituál Mevlevi Sema.

V programe sa predstavia: Slovenský ľudový umelecký kolektív, fujarista Karol Kočík, gajdoš Ľubomír Tatarka, Ťažká muzika a Repáňovská muzika z Terchovej, chlapi z horehronských obcí, bábkové divadlo Tyjátr z Nitry, divadlo Český Kašpar(ek) (Česká republika), Slovácký verbíři (Česká republika), speváci Canto a tenore z Orune (Taliansko), Deaf Dance Academy (Turecko)a ďalší.

Kultúrne dedičstvo, hmotné i nehmotné, je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. Je základom našej kultúrnej identity, zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti a prispieva nielen ku kultivovanosti občanov ale podieľa sa aj na ekonomickom rozvoji. V súčasnosti, ktorá je otvorenejšia voči preberaniu unifikovaných kultúrnych foriem, je hrozba zániku viditeľná. O to viac sa zdôrazňuje nutnosť uchovania kultúrneho dedičstva ako dôležitej zložky identity každého národa, spoločenstva či jednotlivca. Po prijatí Odporúčania UNESCO na ochranu tradičnej kultúry a folklóru (1989), schválila Generálna konferencia UNESCO v októbri v roku 2003 Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a v roku 2005 Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. Tieto dokumenty priznávajú tradičnej kultúre a kultúrnej rozmanitosti status „spoločného kultúrneho dedičstva ľudstva“.  Slovenská republika ratifikovala Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) 24. apríla 2006 a dohovor vstúpil do platnosti pre SR 24. júna 2006. Už v roku 2007 prijala Vláda Slovenskej republiky Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru ako základný dokument k implementácii dohovoru UNESCO v Slovenskej republike. V roku 2010 bolo pri SĽUK-u zriadené špecializované pracovisko Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré s výraznou podporou Ministerstva kultúry SR postupne realizuje väčšinu projektov spojených s implementáciou spomínaného Dohovoru v Slovenskej republike.
 

Vstup na galaprogram Nehmotné poklady je voľný.

 

Slovenský ľudový umelecký kolektív

 << späť
Linky