VÝSTAVA "STARÉ – NOVÉ"

03.11.2016
Robo Kočan_z cyklus Z druhej strany_Zraz pilotov, 2008Projekt Staré – Nové v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej interpretuje staré fototechniky v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu "starého na nové". Výstava uvádza autorské profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.), z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.

Autorka a kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická hovorí:

"V celkovom objeme cca 100 vybraných fotografických diel od 31 autorov zo 6 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA,Veľká Británia) je výstava ojedinelou konfrontáciou práce s "chémiou", ako aj s novými technologickými postupmi, nadväzujúcimi na staré fototechniky a autorské experimenty s materiálom. Fascinujúce sú diela, realizo-vané autentickými autorskými technikami, napríklad v tvorbe Gabriela Kosmályho, Víťa Krejčího (štruktáže) alebo Jirka Šiguta ("naturálne" odtlačky). Camera obscura, fotogramy a  rôzne formy experimentov nájdeme v dielach Tomáša Agata Błońskeho, Kataríny Hudačinovej, Roba Kočana, Jaroslava Malíka a Jozefa Sedláka. Pozoruhodné sú experimenty v dielach z archívu Domu fotografie, ktoré prezentujú fotografie a objekty od 17 autorov z rôznych krajín:  Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koron-thály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek. Osobitne spomeniem fotografické plastiky – "knihy" americkej autorky Suzanne Pastor, ktorá sa skoro desať rokov podieľala na lektorovaní fotografických dielní Domu fotografie.

Plagát

Na výstave je zastúpená aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ukážkami experimentálnych diel šiestich autorov zo Slovenska a Poľska formou kolektívnych, či individuálnych diel: Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, projekt Cibuľa: Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár."

Výstava z produkcie Domu fotografie pod názvomStaré – Nové je realizovaná v rámci dvadsaťročnice Domu fotografie ( 1996 – 2016) v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi a Slovenským centrom dizajnu v Bratislave. Podujatie štartuje transformáciu archívu Domu fotografie do Kabinetu Domu fotografie pri SCD – Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. Výstavy k 20. výročiu Domu fotografie sú realizované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

 

Staré fototechniky v novom experimente v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej:

Tomáš Agat Błoński (PL)ǀKatarína HudačinováǀRobo KočanǀGabriel KosmályǀVíťa Krejčí (CZ)ǀJaroslav Malík (CZ)ǀJozef Sedlák ǀJirka Šigut (CZ)ǀz archívu Domu fotografieǀgumotlače KSA.edu.pl(PL)ǀexperiment VŠVU.sk

 

...

Miesto :                            Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava    

Vernisáž výstavy:              Streda 9. 11. 201618.00 hod.

Termín výstavy:                29. 10. –  4. 12. 2016

Autorka a kurátorka:         Mgr. Lucia Benická, kontakt pre médiá: 0905 288 717, luciabenicka@gmail.com

Odborná spolupráca:         Mgr. Lenka Králová – GUS, Mgr. Ivana Lojan Pastorová

Produkcia projektu:           Dom fotografie, o.z. v spolupráci s Galériouumelcov Spiša – kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja a SCD – Slovenským centrom dizajnu

 

 

Slovenské centrum dizajnu

 << späť
Linky