Kino Lumière po renovácii premieta v štyroch zrekonštruovaných a zdigitalizovaných kinosálach

23.11.2016
Kino Lumière po renovácii premieta v štyroch zrekonštruovaných a zdigitalizovaných kinosálach  Bratislavské Kino Lumière spustilo svoju prevádzku po rozsiahlej štvormesačnej stavebnej prestávke 20. októbra 2016. Kinosály sa sprístupnili postupne, aktuálne sa premieta už vo všetkých štyroch kinosálach, ktoré sú zreštaurované a zdigitalizované. Pri príležitosti oficiálneho ukončenia tretej etapy stavebných úprav kina sa slávnostne premietne reštaurovaná verzia kultového filmu talianskeho režiséra Michelangela Antonioniho Zväčšenina (1966) v stredu 23. novembra o 19.00 hod. v kinosále K1.

Ako prvé sprístupnilo Kino Lumière v októbri kinosály K1 na prízemí a K4 v suterénnych priestoroch kina. Od novembra premieta aj kinosála K3 v suteréne a ako posledná sa 7. novembra divákom otvorila kinosála K2 na prízemí.„Keď sme Kino Lumière znovuotvárali v roku 2011, bolo zrejmé, že bude potrebovať veľkú obnovu a rekonštrukciu, pretože jeho priestory od roku 1976 neprešli žiadnou zásadnejšou úpravou. Počas uplynulých štyridsiatich rokov sa len v niektorých sálach vymenili sedačky, ale to je úplne prirodzené. Stála teda pred nami úloha urobiť projekt, ktorý by smeroval k vzniku dôstojného stánku pre kinematografiu a všetkých filmárov, aby vznikol arthouse, aké existujú vo svete,“ hovorí o zrode myšlienky modernizovať Kino Lumière Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý kino prevádzkuje.

Zrekonštruované priestory Kina Lumiére. Zdroj SFÚ

Vo všetkých kinosálach sa v tejto fáze úprav zrealizovala kompletná výmena zdravo-technických potrubí, osadenie novej akustickej izolácie a obkladu stien v troch kinosálach, uskutočnila sa kompletná renovácia a úprava stupňov hľadiska (elevácia), ktoré výrazne zlepšili percepčné podmienky divákov. Tiež sa zrealizovala rozsiala výmena vonkajších kanalizačných potrubí a renovácia toaliet na prízemí kina spolu s vybudovaním toalety pre imobilných. Vo všetkých sálach sú nové sedadlá a koberce. Podľa Dubeckého „sú vďaka Audiovizuálnemu fondu všetky štyri kinosály zdigitalizované,“ vďaka čomu disponujú okrem klasických 35 mm premietačiek aj digitálnym projektorom. Kino Lumière je zároveň „jediné kino, ktoré denne premieta 35 mm filmy, čo je stredoeurópska rarita. Je to spôsob, akým Slovenský filmový ústav využíva a sprístupňuje svoje archívne fondy vytváraním rôznych cyklov.“

Zrekonštruované priestory Kina Lumiére. Zdroj SFÚ

Tretia etapa stavebných úprav prebiehala od 16. júna do 20. októbra 2016 a jej cieľom bolo predovšetkým zvýšenie diváckeho komfortu. Bola pokračovaním celkovej obnovy kina od jeho znovuotvorenia v roku 2011, ktorá sa realizuje na etapy. Myslím si, že kroky, ktoré SFÚ dosiaľ vo vzťahu ku Kinu Lumière urobil, boli správne. Svedčí o tom každoročná vzostupná návštevnosť. Aj v súčasnosti, mesiac po znovuotvorení kina, evidujeme veľký prílev divákov. Narastá aj záujem zo strany filmových festivalov, kultúrnych inštitútov i zo strany nezávislého producentského prostredia. Veľmi nás teší, že Kino Lumière si našlo svojich stálych divákov,“ hovorí Dubecký.

Zrekonštruované priestory Kina Lumiére. Zdroj SFÚ

Posledná etapa modernizácie by sa mala v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a s podporou Audiovizuálneho fondu uskutočniť na budúci rok. „Máme prisľúbené finančné prostriedky, aby sme dokončili celý projekt renovácie a rekonštrukcie. Je v ňom zahrnuté dokončenie interiéru v kinosálach K1 a K3, kompletná výmena elektroinštalácie v celom priestore kina, mimo kinosály K2, kde už bola zrealizovaná, i vybudovanie výťahu pre vozíčkarov, aby imobilní návštevníci kina mali prístupné všetky štyri kinosály. Skultivovať by sa mal tiež foyer kina, v ktorom sa plánujú väčšie oddychové zóny a prepojenie s kaviarňou, ďalej výstavné priestory na prízemí aj v suteréne a našou prioritou je tiež umožniť divákom parkovanie v blízkosti kina a vybudovanie informačného systému pre návštevníkov kina.“

 

Kapacita kinosál Kina Lumière po renovácii:

K1 – 195 miest

K2 – 79 miest

K3 – 35 miest

K4 – 44 miest

Celková kapacita kina vo všetkých kinosálach je 353 miest.

 

Viac informácií nájdete na:

Kino Lumière:http://www.kino-lumiere.sk/

FB profil: https://www.facebook.com/kinolumiere?fref=ts

Digitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, digitalizáciu kinosál K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.

Modernizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond.

 

Slovenský filmový ústav

 << späť
Linky