Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2015

12.12.2016
Minister kultúry odovzdal cenu Fénix primátorke mesta Lučenec Alexandre Pivkovej.Ministerstvo kultúry spolu s partnermi Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. (SPP) a Nadáciou SPP dnes na slávnostnom podujatí vo Dvorane MK SR vyhlásilo výsledky 11. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2015.

Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo 15 projektov. Odborná porota z nich do ďalšieho hodnotenia nominovala 11 a rozhodla o udelení cien Fénix a čestných uznaní takto:

Laureátmi ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2015 sa stali:

· mesto Lučenec za komplexnú obnovu a reštaurovanie neologickej synagógy v Lučenci,

· obec Dechtice za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie rímskokatolíckeho Kostola všetkých svätých v Dechticiach,

· Eugen Coplák s manželkou Ľudmilou za komplexnú obnovu Baníckeho domu v Štiavnických Baniach,

· Kaštieľ Gbeľany, s. r. o. za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie Majláthovského kaštieľa v Gbeľanoch.

Laureáti ocenenia Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2015

Čestné uznanie v súťaži získali:

· starosta obce Trnavá Hora Pavol Kravec za osobný prínos a výraznú finančnú podporu komplexnej obnovy a kolektív reštaurátorov za  precízne prevedené reštaurovanie interiéru rímskokatolíckeho Kostola v sv. Jána Nepomuckého Trnavej Hore,

· Roman Fečík za osobný prínos a citlivú obnovu meštianskeho domu na Akademickej ulici 15 v Banskej Štiavnici,

· Nodari Giorgadze za veľkolepú komplexnú obnovu a reštaurovanie Balassovského kaštieľa v Orlovom,

· Pavol Kozáčik za osobnú iniciatívu a finančnú podporu komplexnej obnovy a reštaurovania rímskokatolíckeho Kostola Najsvätejšej Trojice v Hornej Lehote.

Spoločná fotorgafia držiteľov čestných uznaní.

Popri hlavnej súťaži vyhlásilo SPP spolu s Nadáciou SPP – dlhodobým partnerom dotačného programu Obnovme si svoj dom aj tretí ročník súťaže Najkrajšia obnovená pamiatka. O víťazovi rozhodlo hlasovanie širokej verejnosti na facebookovej stránke SPP. Sošku „LIKE“ a titul Najkrajšia obnovená pamiatka roka 2015 získalo mesto Lučenec za komplexnú obnovu a reštaurovanie neologickej synagógy v Lučenci.

Tomáš Belko a Andrea Moravčíková preberajú cenu LIKE za najväčší počet hlasov v hlasovaní na FB stránke SPP.

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, SPP a Nadácia SPP. Jej poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok  a predstaviteľov miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.Prihlásené projekty hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov ministerstva kultúry; Pamiatkového úradu SR; SPP; Nadácie SPP; spoločného nominanta Nadácie SPP a SPP; Fakulty architektúry STU; Komory architektov; Komory reštaurátorov a Združenia historických miest a obcí SR. Súčasťou hodnotenia nominovaných pamiatok je aj osobná obhliadka. Partnerom súťaže je Združenie historických miest a obcí SR.

Cenu Kultúrna pamiatka roka symbolizuje bronzová socha bájneho vtáka Fénixa a spolu s ňou dostáva každý víťaz od partnera súťaže Nadácie SPP finančný šek vo výške 8300 eur.

FOTOGALÉRIA

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky