Kelti z Bratislavy

15.12.2016
Kelti z BratislavyMinister kultúry Marek Maďarič sa včera na Bratislavskom hrade zúčastnil na slávnostnom otvorení novej výstavy SNM -- Historického múzea v Bratislave s názvom Kelti z Bratislavy. Výstava návštevníkom ponúka pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, kedy na území mesta žili Kelti.Ministerstvo kultúry podporilo jej prípravu a realizáciu formou mimoriadnej účelovej dotácie sumou 80 000 eur.

Kelti sú prvé po mene známe etnikum u nás. Pred viac ako 2 000 rokmi sa na území Bratislavy rozkladalo keltské mesto – oppidum, rozľahlejšie než neskoršie stredoveké mesto. V centre mesta archeológovia našli množstvo predmetov, ale i objektov z tohto obdobia. Najmä nálezy z Bratislavského hradu sú dôkazom, aké bolo toto oppidum bohaté. Na hradnom vrchu sa našli základy budov, ktoré nesú známky luxusu nad pomery regiónu.  Obyvatelia týchto domov si zavolali rímskych remeselníkov, aby im vybudovali sídla podobné tým v Itálii. V Bratislave mali Kelti aj svoju mincovňu a na ich minciach sa najčastejšie vyskytoval nápis BIATEC.

Výskumy v posledných rokoch ponúkli nový pohľad na interpretáciu nielen dejín Bratislavy, ale aj širšieho priestoru v oblasti stredného Dunaja. Verejnosť má v podzemnom priestore pod nádvorím Bratislavského hradu možnosť okrem početných nálezov (napr. pokladov mincí) vidieť aj časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kr.

Organizátormi výstavy sú Slovenské národné múzeum a Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.

 

Výstava potrvá do 1. októbra 2017

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky