Úspešný štart súťaže „Máš umelecké črevo?“

19.12.2016
Foto_Gabriel KuchtaSlovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici a Východoslovenskou galériou v Košiciach vyhlásila na jeseň 2016 prvý ročník slovenského vydania medzinárodnej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií „Máš umelecké črevo?“. S radosťou oznamujeme, že do súťaže sa prihlásilo 111 tímov zo všetkých krajov a rôznych typov stredných škôl, čo je dokopy 418 žiakov vo veku 14 – 19 rokov.

Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike, kde má súťaž stabilnú podporu Národnej galérie v Prahe, Centra súčasného umenia DOX, Galérie Rudolfinum alebo Moravskej galérie v Brne a je spojená s Cenou Jindřicha Chalupeckého, tamojším najvýznamnejším ocenením pre mladých umelcov. V priebehu ďalších rokov sa do jej usporiadania zapojili aj významné inštitúcie iných krajín, pričom prihlasovanie a hodnotenie projektov prebieha v každej krajine osobitne. Na Slovensko prichádza pod patronátom Slovenskej národnej galérie po prvýkrát v roku 2016.

Základnou myšlienkou a cieľom súťaže je podnietiť študentov k prebudeniu kreatívnych schopností a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi ku každodenným témam. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, umožniť im diskutovať o svojich názoroch alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Nie je potrebné, aby mali účastníci za sebou predchádzajúcu prax v oblasti umeleckej tvorby. Výsledné projekty však musia vychádzať zo zadanej témy, ktorou sú Hranice – aj v súvislosti s tým, že ide o prvý ročník, ktorý prekročí hranice Českej republiky. Téma je veľmi aktuálna a ponúka možnosť zamyslieť sa nad jej rôznymi významami a podobami v čo najširších súvislostiach. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostáva celkom na súťažiacich – môžu využívať tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografie, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod.).

SNG a všetky spolupracujúce galérie poskytujú v týchto dňoch tímom konzultácie a realizujú workshopy k téme súťaže. Tímy majú do konca februára čas pracovať na svojom diele, následne prebehnú marcové semifinálové kolá v Bratislave (20. 3. 2017), Banskej Bystrici (22. 3. 2017) a v Košiciach (23. 3. 2017). V máji sa uskutoční verejne prístupné finále v Bratislave, súčasťou ktorého bude aj krátka výstava prác finalistov. V porote bude umeleckú obec zastupovať aj Daniela Krajčová – finalistka tohtoročnej Ceny Oskára Čepana, umelkyňa, ktorej diela s témou určitým spôsobom súvisia. Dielo víťazného tímu, ktorý prevezme putovnú cenu Umelecké črevo,bude vystavené v Moravskej galérii v Brne. Víťazné skupiny študentov potom získajú možnosť zdarma navštíviť podporujúce galérie v usporiadateľských krajinách.

Nejedná sa o tradičnú formu školských umeleckých súťaží, kde porota vyberie tie najlepšie práce bez účasti tých, čo ich vytvárali. V tejto súťaži je dôležité, že študenti budú svoju prácu prezentovať a obhajovať pred porotou. Výhodou je, že si budú musieť sami uvedomiť, prečo sa rozhodli tému spracovať takýmto spôsobom a stáť si za svojím názorom. Naučia sa argumentovať, hájiť sa, ale aj kreatívne pristupovať k aktuálnym témam. Na finále uvidia aj prístup a tvorbu veľkej časti svojich rovesníkov, čo je veľmi obohacujúce.Okrem toho majú študenti a ich pedagógovia výbornú príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

 

Informácie budú aktualizované na webstránke projektu http://umeleckecrevo.sng.sk/

 

Organizátori:

Slovenská národná galéria (SNG)

Kontakt: Barbora Tribulová, barbora.tribulova@sng.sk

 

Spolupracujúce inštitúcie:

Kunsthalle Bratislava (KHB)
Kontakt: Daniela Čarná, daniela.carna@kunsthallebratislava.sk

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (SSG)
Kontakt: Martina Martincová, edukacne@ssgbb.sk

Východoslovenská galéria v Košiciach (VSG)

Kontakt: Viera Dandárová, dandarova@vsg.sk

 

Grafika tlačovýchmateriálov:

Ivana Palečková, grafická dizajnérka

 

Autorka putovnej ceny:

Katarína Siposová, šperkárka

 << späť
Linky